• <
smartre_2023

Strategia PKP Cargo do 2020 r.

16.12.2015 09:59 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Strategia PKP Cargo do 2020 r. - GospodarkaMorska.pl

Grupa PKP CARGO w 2020 roku będzie operatorem logistycznym o międzynarodowym zasięgu – to główne założenie strategii CARGO’20 przyjętej przez zarząd jesienią 2015 roku. Strategia CARGO’20 to cztery oblicza Grupy PKP CARGO.

 

 

 
CARGO LIDER

PKP CARGO będzie nadal niekwestionowanym liderem rynku krajowych przewozów towarowych. Chcemy także zwiększyć udział kolei w wymianie handlowej z partnerami gospodarczymi Polski –  w 2015 roku jest on niższy niż np. w Czechach. Wiele segmentów gospodarki nie odkryło zalet transportu kolejowego. Wierzymy, że inwestycje w infrastrukturę kolejową, efektywniejsze działanie PKP CARGO pozwoli na zwiększenie pracy przewozowej wykonywanej przez Grupę do poziomu 40 mld tkm do rok.

 

CARGO INTERNATIONAL

PKP CARGO będzie wzmacniać swoją obecność w Europie Środkowej i Południowej. Sprzyjają temu przejęcia (czeski przewoźnik AWT za ponad 100 mln euro), a także alianse strategiczne zawierane przez spółkę z narodowymi przewoźnikami (chorwackie HZ CARGO czy włoskie Treintalia). Dzięki temu Grupa PKP CARGO będzie mogła obsługiwać łańcuchy logistyczne w obrębie trzech mórz: Bałtyku, Adriatyku oraz Morza Północnego.

 CARGO INTERMODAL

Intermodal to przewóz towarów różnymi środkami transportu, najczęściej kontenerów używanych np. do transportu różnego rodzaju ładunków drogą morską. Z portów towary rozwożone są koleją do terminali w głębi lądu, a stamtąd ciężarówkami do odbiorców końcowych. PKP CARGO ma ambicję być wiodącym operatorem tego rynku. Oprócz przewozu kontenerów z polskich portów, ważnym kierunkiem rozwoju jest także partnerstwo Nowego Jedwabnego Szlaku. PKP CARGO obsługuje przewozy towarów z Państwa Środka drogą kolejową. Do terminala w Małaszewiczach, na granicy polsko-białoruskiej, przyjeżdża kilkanaście transportów z Chin. Towary te pociągami PKP CARGO trafiają do odbiorców w Polsce, Niemczech i w Holandii.

 

CARGO CONNECT

W dzisiejszej logistyce coraz bardziej widoczny jest trend w ramach którego klient otrzymuje pełną obsługę logistyczną. Grupa PKP CARGO może obsługiwać całe łańcuchy logistyczne, oferując usługi spedycji, dostępu do terminali przeładunkowych, obsługi „pierwszej” i „ostatniej” mili. Kompleksową ofertę i realizację zleceń zapewnia spółka PKP CARGO Connect.
 

 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.