• <
gryfia_70lat

Spotkanie MRO 2019

pc/wroc.uzs.gov.pl

13.07.2018 10:14 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Spotkanie MRO 2019 - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu we wtorek odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Międzynarodowego Roku Odry oraz podjęcia współpracy w ramach projektu Viadrus.

W spotkaniu udział wzięli:

  • strona polska: Emilia Skupień – Politechnika Wrocławska, Wojciech Rędowicz – Politechnika Wrocławska, Iwona Marszał – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Jan Pyś, Aleksandra Ciapka, Ewa Juszczyk – Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,.
  • strona niemiecka: prof. Horst Linde – Politechnika Berlin, Gerhard Ostwald OderVerain, Robert Radzimanowski, Beatrice Richter – IHK Frankfurt/O.

Głównym tematem spotkania była współpraca polsko-niemiecka w ramach Międzynarodowego Roku Odry. Dodatkowo z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej uczestnicy spotkania reprezentujący uczelnie wymienili się informacjami dotyczącymi przyszłej współpracy międzynarodowej w ramach projektu Viadrus. Przedstawiono ogólny zarys i kalendarium planowych wydarzeń, które odbędą się w Polsce.

Strona niemiecka zaprezentowała projekt loga i poinformowała, że chętnie włączy się w obchody. W połowie sierpnia br. przedstawi projekt imprez, które miałby się odbyć w Niemczech w ramach obchodów MRO 2019.

Następnie reprezentanci uczelni rozpoczęli dyskusję na temat założeń projektu, mającego na celu planowanie strategii dla rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze pn. Viadrus. Według założeń liderem projektu powinna zostać Politechnika Wrocławska.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.