• <
ATC_CARGO_TOP

Rząd nie zrezygnował z budowy Kanału Śląskiego

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rząd nie zrezygnował z budowy Kanału Śląskiego
Rząd nie zrezygnował z budowy Kanału Śląskiego - GospodarkaMorska.pl

jk

29.05.2017 Źródło: własne

W ostatnich dniach ukazała się w mediach wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o braku środków w budżecie na budowę Kanału Śląskiego. Jak podaje resort gospodarki morskiej, słowa premiera zostały błędnie zinterpretowane jako rezygnacja rządu z budowy kanału łączącego Odrę i Wisłę.

"Należy podkreślić, że budowa Kanału Śląskiego jest jednym z priorytetów polskiego rządu, wyrażonych w przyjętych przez Radę Ministrów 14 czerwca 2016 r. 'Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030' (M. P. z 2016 r., poz. 711)" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace nad analizami gospodarczymi, które zostaną wykorzystane w studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. Posłużą one również do przygotowania niezbędnej dokumentacji dla budowy brakujących śródlądowych dróg wodnych, do których należą polski odcinek połączenia Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanał Śląski.

Studium wykonalności będzie podstawą do podjęcia decyzji dotyczących między innymi wyboru optymalnych wariantów przebiegu trasy inwestycji oraz harmonogramu realizacji prac. Studium pozwoli także na optymalny dobór form finansowania poszczególnych inwestycji.

W związku z tym, na obecnym etapie nie można jednoznacznie przesądzać o formie realizacji inwestycji oraz jej potencjalnym finansowaniu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej aktywnie poszukuje źródeł wsparcia przedsięwzięcia. Jako jedno z nich rozważane są środki w ramach tzw. Planu Junckera, a Budowa Kanału Śląskiego została zgłoszona na Listę potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. O zasadności takiej koncepcji przesądzą wyniki badań ekonomiczno-gospodarczych, które będą stanowić podstawę do rozmów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Rozważana jest również realizacja zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak taki sposób finansowania projektu wymaga odpowiedzialnego określenia kosztów i dochodów przyszłego partnera oraz podziału ryzyk pomiędzy obie strony. Również w tym przypadku kluczowe będą analizy gospodarcze, określające m.in. zainteresowanie szeroko pojętego biznesu Kanałem Śląskim. Taka formuła mogłaby również być atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów, a spłata zobowiązań zostałaby rozłożona na wiele lat.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.