• <
BOTA_2023

Rośnie rola kolei w obsłudze terminali kontenerowych

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Rośnie rola kolei w obsłudze terminali kontenerowych

Partnerzy portalu

Rośnie rola kolei w obsłudze terminali kontenerowych - GospodarkaMorska.pl

W 2014 r. znacząco wzrósł udział transportu kolejowego w obsłudze terminalu kontenerowego GCT Gdynia. W przypadku dwóch pozostałych największych morskich terminali kontenerowych w Polsce, wskaźniki pozostały na zbliżonym poziomie co rok wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich latach rola kolei w obsłudze terminali wzrosła znacząco.

W 2014 roku w GCT 26% kontenerów zostało obsłużone pociągami. Biorąc pod uwagę łączną ilość przeładowanych kontenerów w 2014 r., wynoszącą 370 558 TEU – koleją przywieziono i wywieziono z GCT w ubiegłym roku w sumie 96 tys. TEU. Jest to bardzo istotny wzrost w porównaniu z 2013 r., kiedy to koleją przewieziono 68 tys. TEU (19% łącznej liczby kontenerów obsłużonych wówczas w GCT).

Dodać jeszcze należy, że łączna liczba kontenerów przeładowanych w 2014 r. w GCT jest wyższa od wyniku z 2013 r. (333 657 TEU) o 11,1%.

Wracając do udziału kolei w obsłudze terminali… Jak wskaźniki za ubiegły rok wypadają w dwóch pozostałych największych terminalach? W BCT Gdynia w 2013 r. udział kolei w obsłudze terminalu wynosił 41%. W 2014 r. wskaźnik ten spadł wprawdzie do 36%, jednak w porównaniu z 2013 r. i tak wzrosła liczba kontenerów przewożonych koleją liczona w wartościach bezwzględnych: ze 162 do 169 tys. TEU. Największy polski terminal kontenerowy, DCT Gdańsk, w 2011 r. obsłużył koleją 36% ładunków, a w 2014 r. – 35%. Wynik w liczbach bezwzględnych za 2013 i 2014 r. również, tak samo jak w procentach, jest zbliżony: w obu tych latach udział kolei w obsłudze DCT wynosił ok. 415 tys. TEU.

Przede wszystkim należy jednak zwrócić uwagę, jak duży w ostatnich latach nastąpił procentowy wzrost roli kolei w obsłudze trójmiejskich terminali. Dla porównania, w 2009 r. udział kolei w obsłudze GCT wynosił 9% (w 2014 r. – 26%), BCT Gdynia – 13% (w 2014 r. – 36%), a DCT Gdańsk – 26% (w 2014 r. – 35%).

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.