• <
ATC_CARGO_TOP

Rada nadzorcza ZMPG-a rekrutuje członków zarządu

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rada nadzorcza ZMPG-a rekrutuje członków zarządu
Rada nadzorcza ZMPG-a rekrutuje członków zarządu - GospodarkaMorska.pl

mk

28.03.2017 Źródło: własne

Rada nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdynia ogłosiła o postępowaniu kwalifikacyjnym na następujące stanowiska Członków Zarządu ZMPG-a S.A: prezes zarządu/dyrektor naczelny, wiceprezes zarządu/dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem oraz wiceprezes zarządu/dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać CV lub życiorys, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które ubiega się kandydat, oświadczenia m.in. o ukończeniu studiów wyższych, co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych.

Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpi 18 kwietnia 2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w 12 maja w siedzibie spółki.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą: wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce oraz dodatkowe kwalifikacje związane ze specyfiką stanowiska.

Od ubiegłego roku stanowisko prezesa zarządu w zarządzie VI kadencji Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA sprawuje Adam Meller. Wcześniejszym wieloletnim prezesem spółki był Janusz Jarosiński.

Postępowanie kwalifikacyjne wynika z upływającej 20 czerwca kadencji obecnego zarządu. Zgodnie z procedurami, trwa ona 3 lata. Zmiany w zarządzie wprowadzone w trakcie obowiązywania danej kadencji, nie mają wpływu na jej długość. 

Szczegóły postępowania dostępne są na stronie ZMPG.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.