• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Porty morskie w polskiej i europejskiej logistyce

06.10.2015 09:54 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Porty morskie w polskiej i europejskiej logistyce
Porty morskie w polskiej i europejskiej logistyce - GospodarkaMorska.pl

O przyszłości portów morskich oraz rozwoju transportu śródlądowego rozmawiali uczestnicy panelu „Porty morskie w polskiej i europejskiej logistyce” podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO (5 października 2015 r.). W dyskusji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

- Dynamika wzrostu przeładunków świadczy o rosnącej konkurencyjności polskich portów w regionie Morza Bałtyckiego, a także o coraz lepszym skomunikowaniu z zapleczem, co jest możliwe dzięki realizacji inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury portowej oraz dostępu do portów od strony morza i od strony lądu - powiedziała wiceminister.

Wiceminister D. Pyć przypomniała o dokonanych w ostatnich latach inwestycjach, które przyczyniają się do zwiększenia przeładunków w polskich portach. W czterech głównych portach morskich, tj. Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu, w 2014 roku przeładowano łącznie niemal 69 mln ton. To o 7,2 procent więcej niż w poprzednim roku, co jest kolejnym z rzędu rekordowym poziomem.

Na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przeznaczono ponad 4 mld zł, w tym ok. 2,7 mld zł wkładu UE. Kontynuacja inwestycji w zakresie infrastruktury portowej i dostępu do portów będzie realizowana również w ramach POIiŚ 2014-2020. Dostępna alokacja funduszy europejskich na projekty morskie wynosi 644,39 mln euro z CEF (instrument Łącząc Europę) oraz 882,56 mln euro z Funduszu Spójności.

- Zgodnie z przyjętym przez rząd Dokumentem Implementacyjnym do Strategii rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) szczególny nacisk zostanie położony na poprawę dostępu do portów od strony lądu obejmującą infrastrukturę drogową i kolejową na liniach o zasięgu krajowym, jak i na bezpośrednim zapleczu portów morskich i na ich terenie - powiedziała wiceminister.

Podsekretarz stanu podkreśliła także rangę opracowanej przez resort „Polityki morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, której celem strategicznym jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej. Misją polityki morskiej jest maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów.

Wiceminister zaznaczyła także potrzebę rozwoju transportu śródlądowego i konieczność poprawy parametrów eksploatacyjnych dróg śródlądowych.

- W Dokumencie Implementacyjnym do wieloletniego programu rozwoju transportu zapisano zadania inwestycyjne dotyczące udrożnienia odcinków głównych rzek – przypomniała wiceminister.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.