• <
PZT_1100x200_gif_2020

Port Gdańsk zamyka 2016 rok rekordem w obsłudze lądowych środków transportu

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdańsk zamyka 2016 rok rekordem w obsłudze lądowych środków transportu
Port Gdańsk zamyka 2016 rok rekordem  w obsłudze lądowych środków transportu - GospodarkaMorska.pl

pc/ZMPG

28.02.2017 Źródło: własne

W minionym roku gdański port obsłużył łącznie blisko pół miliona samochodów ciężarowych i niespełna 240 tys. wagonów kolejowych. W porównaniu do 2015 r., był to skok o 43% w przypadku samochodów, o 24% zwiększyła się w tym czasie intensywność ruchu kolejowego. Takie dane w zakresie ruchu lądowych środków transportu to najlepszy dotąd wynik Portu Gdańsk.

Zarząd ZMPG po podsumowaniu 12 miesięcy 2016 roku może poinformować o rekordowych danych odnoszących się do obsługi transportu lądowego. W zeszłym roku w porcie średnio co 1 minutę obsługiwany był samochód ciężarowy z ładunkiem oraz co 1,5 godziny skład pociągu. Jeśli chodzi o średnie załadowanie obu środków transportu, to szacunkowo było ono nieco mniejsze niż przed rokiem, ale różnice te są stosunkowo niewielkie.

W zestawieniu z danymi sprzed czterech lat, ruch samochodowy w porcie był w 2016 r. o 100% większy, kolejowy zaś zarejestrował przyrost o blisko 40%. Obecna dynamika potwierdza duży wzrost znaczenia Gdańska w obsłudze transportu lądowego.

Największy ruch w Porcie Zewnętrznym

 W podsumowanym roku trzy czwarte ruchu przypadało na Port Zewnętrzny. Udział poszczególnych środków transportu w lądowej obsłudze ładunków w Gdańsku wyniósł 31% dla kolei, 29% dla samochodów ciężarowych oraz 40% dla transportu przesyłowego – rurociągowego. Ten ostatni odnotował 8-procentowy spadek w strukturze udziału przy jednoczesnym 5-procentowym przyroście ruchu samochodowego i 3-procentowym wzroście udziału transportu kolejowego w obsłudze lądowej.

W ruchu samochodowym przewożono głównie ładunki drobnicowe (kontenery), ale także ładunki masowe takie jak kruszywa, chemia oraz zboża. Koleją transportowano przede wszystkim węgiel, kontenery i ładunki chemiczne, w tym nawozy.

Odnośnie węgla, co trzeba zaznaczyć, nastąpiła w minionym roku zmiana struktury kierunkowej obsługi. Przewozy kolejowe co prawda nadal dominowały, ale aż o 45% przybyło liczby samochodów ciężarowych, które wywiozły ten surowiec z portu w głąb kraju.

Korzyści z nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą

Przez nowo zbudowany most kolejowy nad Martwą Wisłą, zgodnie z szacunkami zebranymi od operatorów portowych, przejechało łącznie ponad 5 600 składów pociągów, co przekłada się na przeszło 220 tys. wagonów z ładunkiem. Dokonując obliczeń, operatorzy nie brali pod uwagę składów, które pokonywały most bez towaru. Średnia dobowa kolejowego ruchu towarowego wynosiła ponad 15 składów dziennie, czyli ponad 620 wagonów na dobę.

Osiągnięcie takiego wyniku cieszy tym bardziej, że przez dwa kwartały roku obsługa na moście odbywała się jednotorowo. Drugi tor oddano do użytku w III kwartale 2016 roku.

Most najbardziej intensywnie wykorzystywano do przewozu ładunków skonteneryzowanych, których w ubiegłym roku w ruchu lądowym w ujęciu tonażowym przybyło o ponad połowę. To automatycznie wpłynęło na intensywny wzrost liczby lądowych środków transportu w obsłudze towarowej portu.

Port Gdańsk jako węzeł logistyczny

Szczegółowa analiza ruchu lądowego w porcie wyraźnie potwierdza wzrost znaczenia Gdańska jako węzła logistycznego kraju. Dziennie obsługiwanych jest tu ponad 1 300 załadowanych towarem samochodów ciężarowych i ponad 650 pełnych wagonów, przy czym większość z nich zwykle w odwrotnej relacji pokonuje ruch do lub z portu bez ładunku. Tym samym w praktyce oznacza to niemal dwukrotnie bardziej intensywny ruch niż wskazane średnie dobowe.

W tym roku ZMPG spodziewa się konsekwentnego wzrostu ruchu lądowego i podejmuje działania pobudzające dalszy rozwój w tej dziedzinie. Celem jest stworzenie dogodnych warunków do dalszego rozwoju działalności logistycznej w porcie, która przełoży się na większą dynamikę wzrostu przeładunków, gwarantując duże wzmocnienie pozycji gdańskiego portu.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.