• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Port Community System – spotkanie warsztatowe

02.03.2015 07:20 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Port Community System – spotkanie warsztatowe - GospodarkaMorska.pl

Spotkanie warsztatowe Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw portowych i okołoportowych (w tym przeładowców, spedytorów, agentów oraz Rady Interesantów Portu Szczecin i  Świnoujście) oraz administracji publicznej (w tym reprezentantów Urzędu Celnego, służb kontroli weterynaryjnej, sanitarnej i fitosanitarnej) poświęcone platformie Port Community System (PCS) odbyło się w piątek 27 lutego br. w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Wymiana informacji pomiędzy służbami administracji publicznej oraz podmiotami funkcjonującymi w portach Szczecin i Świnoujście stanowi niezwykle istotny element usprawnienia współpracy i obsługi podmiotów funkcjonujących w zespole portowym. Służy ona również poprawie pozycji konkurencyjnej zespołu portowego. W związku z tym zainicjowane zostały działania, ukierunkowane na wdrożenie Port Community System (PCS)  - neutralnej, bezpiecznej i otwartej platformy elektronicznej, umożliwiającej inteligentną wymianę informacji w obu portach.

Uczestnicy spotkania poznali najnowsze technologie usprawniające organizację logistyki, w szczególności kwestię rozwoju w Polsce PCS, mogli także zgłosić swoje uwagi dot. Systemu, jak również pozyskali wiedzę co do możliwości skorzystania z dotacji UE na wdrożenie rozwiązań informatycznych usprawniających pracę (m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Programu Horizon 2020).

W swoim wystąpieniu przedstawiciele ZMPSiŚ  i Służby Celnej zaprezentowali rozwiązania informatyczne już funkcjonujące w porcie w Szczecinie a stanowiące zaangażowanie ZMPSiŚ S.A. w budowę Port Community System. Należą do nich: PROJEKT 3.14_Port_Integrator, w którego skład wchodzą systemy PRZEPUSTKA, BRAMA  i ETNA.

W celu zapewniania jak najwyższej funkcjonalności platformy PCS, dla podmiotów obrotu portowego uruchomiono specjalny adres e-mail: PCS@port.szczecin.pl , pod którym można zgłaszać wszelkie pomysły, sugestie i inne uwagi dot. systemu.

Spotkanie zorganizowali Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Dziękujemy za wysłane grafiki.