• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Polskie LNG SA chce nawiązać współpracę z lokalnym biznesem

08.04.2015 12:02 Źródło: www.polskielng.pl
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polskie LNG SA chce nawiązać współpracę z lokalnym biznesem
Polskie LNG SA chce nawiązać współpracę z lokalnym biznesem - GospodarkaMorska.pl

Polskie LNG SA, inwestor budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu, pragnie uwzględniać interesy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego projektu, jak również środowiska naturalnego. Dlatego ważnym elementem rozwoju spółki są działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Terminal LNG jest inwestycją długookresową. Po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przez wiele lat będzie elementem krajobrazu Świnoujścia. Polskie LNG rozumiejąc, że podejmowane przez niego działania są ściśle związane z funkcjonowaniem otoczenia, za swój priorytet uznała nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi w Świnoujściu i województwie zachodniopomorskim oraz budowanie potencjału odpowiedzialnej społecznie firmy.

- Wierzymy, że wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie CSR jest kluczem do budowania zrównoważonej polityki korporacyjnej w ujęciu systemowym, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu- mówi Maciej Mazur dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG.

- Dołączające firmy dzięki obecności w Programie Partnerstwa mogą podnosić i doskonalić swoje kompetencje w zakresie CSR, a także dzielić się wiedzą z innymi Partnerami Strategicznymi. Dodatkowo w roku 2015 stają się częścią najważniejszego jubileuszu polskiego CSR - 15 lat partnerstwa na rzecz tej idei w Polsce - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Partnerzy Strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a wraz z przystąpieniem do tego grona, zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei w Polsce. Obecnie Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu są 46 firmy z m.in. takich branż jak: paliwowa i energetyczna, produkcyjna, spożywcza, FMCG, chemiczna, farmaceutyczna, telekomunikacyjna, finansowa i ubezpieczeniowa, budownictwa i nieruchomości, konsulting, usługi, handel, transport i logistyka. Są to zarówno przedstawiciele dużych międzynarodowych korporacji, jak i spółek z polskim kapitałem. Wśród Partnerów Wspierających jest obecnie 9 firm.

Spółka Polskie LNG realizuje liczne inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcąc budować dobrosąsiedzkie relacje z otoczeniem Spółka w latach 2012 – 2013 przeprowadziła Dialog Społeczny, w wyniku którego powstały takie projekty jak Bezpieczne Miasto czy Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Konsekwentnie wspierane są także lokalne działania w zakresie m.in. edukacji, kultury i sportu oraz realizowane są inwestycje infrastrukturalne, m.in. w postacie budowy strefy rekreacyjnej w świnoujskiej dzielnicy Warszów.

Współpraca Polskiego LNG z lokalną społecznością została bardzo dobrze oceniona przez niezależnych ekspertów. Za realizację Dialogu Społecznego Spółka otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Lider Dialogu z Interesariuszami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan oraz firmę Deloitte, wyróżnienie w IV edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” Forbes i PwC (kapituła oceniała działalność podmiotów pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych) oraz dwie nagrody w konkursie Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Spółka dołączyła także do grona finalistów w kategorii „Zaangażowanie Społeczne” w prestiżowym międzynarodowym konkursie PR News CSR Awards.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.