• <
PZT_1100x200_gif_2020

Obligacje OT Logistics serii F przydzielone inwestorom

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Obligacje OT Logistics serii F przydzielone inwestorom
Obligacje OT Logistics serii F przydzielone inwestorom - GospodarkaMorska.pl

mk

11.02.2017 Źródło: własne

Spółka OT Logistics przydzieliła inwestorom obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł. Emisja obligacji serii F miała charakter emisji prywatnej, kierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów.

Zgodnie z ogólnymi warunkami emisji, celem jest przeznaczenie środków ze sprzedaży obligacji serii F przede wszystkim na współfinansowanie nabycia udziałów spółek w Czarnogórze (AD Montecargo oraz Luka Bar zarządzającej portem Bar), w postępowaniach przetargowych których uczestniczy Spółka, jak i również na powiększenie kapitału obrotowego OT Logistics.

W ramach emisji obligacji serii F wyemitowano 25 445 szt. obligacji o nominalnej wartości 1000 zł. To papiery 3 letnie (z terminem wykupu w II, 2020 r.), równym stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy. Obligacje mają zostać wprowadzone na rynek Catalyst (rynek ASO BondSpot/GPW). Obligacje nie są zabezpieczone.

Obecnie w obrocie na Catalyst pozostają obligacje OT Logistics następujących serii:

•    seria D 100 mln zł, oprocentowanie WIBOR 6M + 3,9%, data wykupu 20.11.2018
•    seria E 10 mln zł, stałe oprocentowanie 5,4%, data wykupu 18.08.2018

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. W 2015 r. Grupa wypracowała 752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł.
Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.