• <
BOTA_2023

Korytarz Północ - Południe: klucz do rozwoju naszego regionu

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Korytarz Północ - Południe: klucz do rozwoju naszego regionu

Partnerzy portalu

Korytarz Północ - Południe: klucz do rozwoju naszego regionu - GospodarkaMorska.pl

Bez transgranicznych połączeń infrastrukturalnych, kraje Unii nie będą mogły wykorzystać atutów, jakie niesie wspólnota. Warto więc budować połączenia międzysystemowe, bo mogą one wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, przyspieszyć rozwój gospodarczy i poprawić jakość życia - zgodzili się uczestnicy panelu zatytułowanego "Scalanie Europy - od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i komunikacji", który odbył się podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Scalanie wewnętrznego rynku jest wielkim wyzwaniem dla UE. Nie uda się scalić Europy bez transgranicznych połączeń w zakresie energii, korytarzy drogowych i kolejowych oraz sieci telekomunikacyjnej - uważa Dominique Ristori dyrektor generalny ds. energii w Komisji Europejskiej.

- Korytarz powinien wykorzystać potencjał regionu. Wciąż nie możemy powiedzieć, że to się stało. Wciąż brakuje połączeń. W tym kontekście Europa Środkowa jest grupą rynków, które są bardzo "krajowe" - podkreślił Ristori.

Efektem tego jest niewystraczająca konkurencyjność rynku gazowego. - Naszym wyzwaniem jest zmiana, jeśli chodzi o dostawców i źródła energii. Ale aby to się stało, potrzebna jest infrastruktura, której obecnie brakuje. Musimy się skupić na tworzeniu odpowiednich połączeń podkreślił urzędnik.

Ristori dał przykład korytarza południowego, który był impulsem dla krajów tej części Europy.

W ramach korytarza ma powstać niezbędna dla Europy Centralnej infrastruktura - terminale, gazociągi, ropociągi i zintegrowane systemy przesyłu energii elektrycznej.

Konieczności stworzenia Korytarza poświęcony jest raport przygotowany przez Central Europe Energy Partners i Atlantic Council. Dokument wskazuje m.in. na kluczowe ryzyka związane z brakiem odpowiedniej integracji infrastrukturalnej Unii Europejskiej. Ceny gazu i energii w Europie Centralnej są dziś znacząco wyższe niż na rynku zachodnioeuropejskim, który jest bardziej zintegrowany, a przez to płynny i zdywersyfikowany. Równie ważny jest aspekt związany ze strategicznym bezpieczeństwem sektora energii.

- Koszt całego korytarza to około 50 mld euro. Z tego część związana z budową połączeń energetycznych pochłonęłaby około 27 mld euro. Z powstania korytarza wynieślibyśmy korzyści strategiczne. Stałby się on katalizatorem dla gospodarki. Stworzyłby powiązanie, które wiązałoby region z Europą Zachodnia. Podniósłby bezpieczeństwo energetyczne regionu. Linie transportowe i telekomunikacyjne podniosłyby zaś konkurencyjność nie tylko regionu, ale całej UE - podkreślił wagę korytarza Ian Brzezinski, senior fellow, Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council, członek rady, Amerykańsko-Polskiej Rada Doradcza.

Źródło:
wnp.pl
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.