• <
PZT_1100x200_gif_2020

Europosłowie chcą większej integracji różnych gałęzi transportu

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Europosłowie chcą większej integracji różnych gałęzi transportu
Europosłowie chcą większej integracji różnych gałęzi transportu - GospodarkaMorska.pl

mk

19.01.2017 Źródło: PAP

PE przegłosował w czwartek rezolucję wzywającą Komisję do ambitniejszych działań w sektorze logistyki w UE i na rzecz wzmocnienia tzw. transportu multimodalnego, czyli łączącego różne środki transportu, w obszarze Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Zdaniem europosłów rośnie rola logistyki w kontekście transportu towarowego, zwłaszcza transgranicznego, w Unii Europejskiej. Dlatego też Komisja Europejska powinna wzmocnić działania w tym zakresie, m.in. promować multimodalność, czyli transport kombinowany spajający np. transport kolejowy z wodnym (morskim lub rzecznym) i lotniczym, zwłaszcza w odniesieniu do nowych korytarzy TEN-T. W skład TEN-T wchodzą m.in. szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie i rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, a także porty morskie czy lotniska. Celem TEN-T jest przede wszystkim usprawnienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług w granicach UE.

Zdaniem europosłów, aby ten cel osiągnąć, potrzeba zmian, w tym większego nacisku na rozwój projektów promujących np. powstawanie węzłów terminalowych, platform przeładunkowych i odpowiednich połączeń w węzłach miejskich, a także lepszą integrację różnego rodzaju środków transportu.

„Komisja bardziej skupiona jest na transporcie pasażerskim niż na transporcie towarów i dóbr. I od dawna nie robi nic, by przeanalizować sytuację na rynku przewozów towarowych. Teoretycznie mamy swobodny przepływ ludzi, dóbr i usług, w rzeczywistości jednak napotyka on przeszkody np. w postaci przepisów prawa krajowego. To się musi zmienić” – powiedziała hiszpańska europosłanka Ines Ayala Sender z grupy socjaldemokratów.

Dlatego Parlament chce, by Komisja opracowała regulacje, które uproszczą przepisy prawne i procedury administracyjne. Chodzi o to, by unikano przepisów, które utrudniają swobodny przepływ towarów, oraz by nie tworzono zbędnych barier. Komisja powinna więc naciskać, by kraje członkowskie w pełni i terminowo włączały przepisy unijne do prawa krajowego.

„Dotychczasowe doświadczenie pokazuje nam, że potrzebna jest większa spójność unijnej legislacji i tylko w ten sposób uda nam się zlikwidować przeszkody w drodze do rozwoju unijnego transportu i logistyki” – mówi Ayala Sender.

Sender uważa też, że należy położyć większy nacisk na „cyfryzację i innowacje w sektorze transportu towarowego i usług logistycznych”. Kluczowe są przede wszystkim dostęp do danych i wymiany danych, integracja systemów informacyjnych między krajami członkowskimi, a także wprowadzenie odpowiednich cyberzabezpieczeń. Inteligentna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna oraz usługi telematyczne wdrażane w UE, takie jak Galileo, SafeSeaNet, system informacji żeglugi rzecznej, inteligentny system transportowy (ITS) czy aplikacje dla przewozów towarowych (TAF) w kolei, powinny być dalej rozwijane.

„Unia powinna zainwestować też w wykwalifikowanych pracowników. Brakuje ich obecnie zarówno w transporcie, jak i logistyce. Tymczasem jeśli sektor ma korzystać z zaawansowanych technologii cyfrowych, będzie potrzebował do tego profesjonalistów” – twierdzą europosłowie.

Ponadto europarlament wezwał też KE do zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych na konieczne inwestycje w ramach TEN-T, w tym remont i utrzymanie dróg, linii kolejowych czy dróg wodnych. Potrzebne będą także środki na modernizację np. niektórych połączeń kolejowych oraz na budowę nowych linii, które będą mogły połączyć nowe ośrodki.

Europosłowie chcą także powołania europejskiego koordynatora ds. logistyki TEN-T, który byłby odpowiedzialny za nadzór prac w sektorze.

Z Brukseli Jowita Kiwnik PArgana

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.