• <
escort_980x120_gif_2020

MŚ: wstępne wyniki próbek - rozmyte pryzmy nawozów naturalnych źródłem zanieczyszczenia Baryczy

ew

10.07.2020 12:50 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo MŚ: wstępne wyniki próbek - rozmyte pryzmy nawozów naturalnych źródłem zanieczyszczenia Baryczy

Partnerzy portalu

MŚ: wstępne wyniki próbek - rozmyte pryzmy nawozów naturalnych źródłem zanieczyszczenia Baryczy - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Wstępne wyniki próbek pobranych przez Inspekcję Ochrony Środowiska wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia Baryczy mogły być tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte pryzmy nawozów naturalnych - podało w piątek. Ministerstwo Środowiska.

"Wstępne wyniki próbek pobranych przez Inspekcję Ochrony Środowiska wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia wody mogły być tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte — z powodu intensywnych opadów deszczu — pryzmy nawozów naturalnych" - poinformował w komunikacie resort środowiska. Jak dodano, możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy nadal poszukują.

Skażenie rzeki Barycz na odcinku Odolanów-Wąsocz wykryto na początku lipca. Na powierzchnię rzeki na terenie dwóch województw - wielkopolskiego i dolnośląskiego – na odcinku 60 km – masowo wypłynęły śnięte ryby.

Resort przekazał, że ostatnie wyniki pomiarów, a także bezpośrednie oględziny Baryczy potwierdzają, "że sytuacja powoli ulega poprawie". "Polepszają się warunki tlenowe, napowietrzenie i przejrzystość wody. W rzece można zaobserwować żywy narybek" - czytamy.

W komunikacie poinformowano, że w związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz na odcinku około 60 kilometrów na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, resorty: środowiska, klimatu oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podjęły pilną interwencję bezpośrednio po wykryciu zdarzenia.

"Począwszy od 1 lipca 2020 r. Wojewódzki Inspektoriat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wspomagany przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, pobiera próbki i bada jakości wody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz we Wrocławiu przeprowadziły wizje terenowe rzeki Barycz pod kątem wystąpienia strat przyrodniczych. Także terenowe służby Wód Polskich codziennie monitorują sytuację na rzece – analizując wyniki badań WIOŚ oraz prowadząc wizje lokalne" - czytamy.

Resort zaznaczył, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz zgłoszeniem otrzymanym od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie w trybie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Barycz to rzeka przepływająca przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Na terenie parku znajduje się m.in. europejska Ostoja Ptaków IBA oraz jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych - Stawy Milickie. W parku występuje 300 gatunków ptactwa m.in. kormorana, bocian czarny i batalion.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.