• <
siemens_gamesa_2022

IMO wyznaczyło marynarzy jako kluczowych pracowników

14.10.2021 12:54 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska IMO wyznaczyło marynarzy jako kluczowych pracowników

Partnerzy portalu

IMO wyznaczyło marynarzy jako kluczowych pracowników - GospodarkaMorska.pl
Fot. IMO

Prawie dwa lata po rozpoczęciu pandemii COVID-19 Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (IMO) zatwierdził projekt rezolucji  konsolidującej kwestie związane ze zmianą załogi, dostępem do opieki medycznej, wyznaczaniem kluczowych pracowników i priorytetami marynarzy do szczepienia COVID-19.

Projekt uchwały został przyjęty podczas 104. sesji MSC, która odbyła się 4-8 października 2021 roku. Oczekuje się, że zostanie on przyjęty na 32. sesji Zgromadzenia IMO, która odbędzie się między 6 a 15 grudnia tego roku.

W szczególności projekt rezolucji Zgromadzenia w sprawie kompleksowych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom marynarzy podczas pandemii COVID-19 wzywa państwa członkowskie do:

    • wyznaczenia marynarzy jako „kluczowych pracowników” w celu ułatwienia zejścia na ląd oraz bezpiecznego i niezakłóconego przemieszczania się przez granice oraz uznania ich odpowiedniej dokumentacji w tym celu;

    • rozważenia wdrożenia zalecanych przez branżę ram protokołów w celu zapewnienia bezpiecznych zmian załóg statków i podróży podczas pandemii koronawirusa (COVID-19);

    • priorytetowego traktowania szczepienia marynarzy, o ile to możliwe, w krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19;

    • rozważenia zwolnienia marynarzy z jakiejkolwiek krajowej polityki wymagającej dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu, biorąc pod uwagę, że marynarze powinni być wyznaczani jako „kluczowi pracownicy” i że często podróżują przez granice;

    • zapewnienia marynarzom natychmiastowego dostępu do opieki medycznej i ułatwienia ewakuacji medycznej marynarzy potrzebujących pilnej pomocy medycznej, gdy wymagana opieka medyczna nie może być zapewniona ani na pokładzie, ani w porcie zawinięcia.

Co więcej, MSC zatwierdziło „Wytyczne dotyczące szkolenia i certyfikacji marynarzy do wydawania administracji, państw bandery i państw portów podczas pandemii COVID-19”. Poradnik zawiera zalecane praktyki dotyczące środków wyjątkowych przyjętych w wyniku pandemii. 

Coraz więcej krajów chroni marynarzy

W grudniu zeszłego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję wzywającą swoich członków do wyznaczenia marynarzy i innego personelu morskiego jako kluczowych pracowników oraz do wdrożenia odpowiednich środków umożliwiających repatriację marynarzy.

Dokument zachęcił rządy i odpowiednie zainteresowane strony do wdrożenia protokołów uznanych przez IMO w celu zapewnienia bezpiecznych zmian załóg statków i podróży podczas pandemii COVID-19.

Po ruchu ONZ, w połowie grudnia, czterdzieści pięć państw członkowskich IMO i jeden członek stowarzyszony z Hongkongu wyznaczyły marynarzy jako kluczowych pracowników, co jest ważnym krokiem w rozwiązaniu trwającego kryzysu związanego ze zmianą załogi.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.