• <
urząd_morski_gdynia_2021

ISR: Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska ISR: Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
ISR: Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego - GospodarkaMorska.pl
2018; Dorota Arciszewska-Mielewczyk/FB

sons

11.10.2020 Źródło: Instytut Studiów Regionalnych

Pozycja Polski nad Bałtykiem warta jest aktywnych zabiegów. Trzeba szukać różnych ścieżek jej kształtowania, zwłaszcza poprzez istniejące instrumenty i struktury współpracy. Jedna z nich jest Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB, Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC) została powołana w 1991 roku w Helsinkach jako forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z Regionu Morza Bałtyckiego. Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla Regionu Morza Bałtyckiego, promowanie i pobudzanie różnych inicjatyw i wysiłków w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego Regionu oraz uwidacznianie jego znaczenia i dotyczących go zagadnień  w szerszym europejskim kontekście. KPMB inicjuje polityczne działania w regionie i nadaje im kierunek. Wspiera i wzmacnia demokratyczne instytucje w państwach uczestniczących, usprawnia dialog między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim, wzmacnia wspólną tożsamość Regionu dzięki współpracy parlamentów krajowych i regionalnych. KPMB może rozpatrywać wszystkie sprawy szczególnie interesujące i mające znaczenie dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz może, w razie potrzeby, wydawać opinie na temat tych zagadnień.

Konferencja plenarna organizowana jest raz do roku przez jedną z uczestniczących delegacji. Polska była gospodarzem konferencji w 1994, 1997 i 2014 roku. Prace organizacji pomiędzy konferencjami plenarnymi koordynuje Komisja Stała. Prace KPMB wspierają  grupy robocze. W pracach KPMB uczestniczą delegacje nie tylko parlamentów narodowych, ale również parlamentów  lokalnych oraz –  jako obserwatorzy – organizacje międzynarodowe i zgromadzenia parlamentarne i PE. Językiem roboczym prac konferencji jest angielski.

Tegoroczna sierpniowa bałtycka konferencja parlamentarna zakończyła litewską prezydencję w KPMB.  Przewodnictwo w organizacji do sierpnia 202 objęła Szwecja, a przewodniczący szwedzkiej delegacji Pyry Niemi kieruje jej pracami. Następna konferencja parlamentarna Morza Bałtyckiego odbędzie się w Sztokholmie w sierpniu 2021 roku.

Prezydencja szwedzka zajmuje się tematem „Zrównoważona demokracja – jak stawić czoła zmieniającemu się światu” i koncentruje się na różnych aspektach demokracji, poparciu społecznym, zaufaniu i partycypacji politycznej. W ciągu najbliższego roku nacisk zostanie położony na:

– rzetelne stosunki sąsiedzkie, intensywność współpracy, w tym udział i zaufanie do systemu demokratycznego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego.

– demokrację w zmieniającym się krajobrazie medialnym.

– przystosowanie się do nowej sytuacji demograficznej i wyzwań stojących przed europejskim modelem dobrobytu.

– zmiany klimatu i różnorodność biologiczną.

Źródło: Tomasz Augustyn/Instytut Studiów Regionalnych

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.