• <
BOTA_2023

GIOŚ realizował kontrole w zakładach i na statkach w zakresie użycia ciężkiego oleju opałowego

rk

05.05.2023 11:57 Źródło: GIOŚ
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska GIOŚ realizował kontrole w zakładach i na statkach w zakresie użycia ciężkiego oleju opałowego

Partnerzy portalu

W 2022 roku inspektorzy ochrony środowiska, w ramach swoich uprawnień, przeprowadzili kontrole zakładów i statków żeglugi śródlądowej. Sprawdzano zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników. Przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontrole wykazały pewne uchybienia.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował „Raport z przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej w 2022 roku” w celu realizacji jednego ze swoich ustawowych obowiązków w którym znajdują się wyniki kontroli. Inspekcje przeprowadzono w ponad 47 zakładach. Prowadząc w ubiegłym roku kontrole dotyczące zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska sprawdzali przestrzeganie przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw. Przeprowadzone zostały w szczególności na podstawie analiz wyników pomiarów emisji do powietrza.

Drobiazgowe sprawdzanie


W skontrolowanych 47 zakładach na terenie 43 z nich zlokalizowano instalacje stosujące ciężki olej opałowy. Inspektorzy Ochrony Środowiska pobrali próbki ciężkiego oleju opałowego do badań. Jak wykazały wyniki, wszystkie skontrolowane instalacje spełniały wymagania określone w rozporządzeniu. W przypadku 8 instalacji stwierdzono, że nie były one eksploatowane, gdyż kotły olejowe są kotłami rezerwowymi, bądź też ciężki olej opałowy stanowi paliwo uzupełniające np. w stosunku do gazu i nie był stosowany w 2022 roku. Ponadto wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 118 kontroli zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Na 35 zbadanych próbek oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 34 próbki spełniały wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki w przeliczeniu na masę, co stanowi 97,1% próbek zbadanych. 1 próbka nie spełniała powyższych wymagań jakościowych, co stanowi 2,9% próbek zbadanych.

W badanych próbkach oleju do silników statków żeglugi śródlądowej najmniejsza zawartość siarki, w przeliczeniu na masę, wynosiła 0,0001%, a największa 0,0050%. Średnia zawartość siarki, w przeliczeniu na masę, wynosiła 0,00085%.

Działania pokontrolne


Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, kto wbrew przepisom stosuje olej do silników żeglugi śródlądowej, niespełniający wymagań jakościowych w ustawie, podlega grzywnie.  Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w przypadku jednej kontroli zawiadomił Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez armatora, który nie spełniał wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dotyczące zaprzestania stosowania w kontrolowanym statku, paliwa niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki.

Zgodnie z przepisami zawartość siarki w przeliczeniu na masę, w ciężkim oleju opałowym, nie może być większa niż 1%. W przypadku 60 statków analiza dokumentów wykazała, że zakupione paliwo spełniało wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki. Uchybienia stwierdzono tylko w jednej z pobranych próbek. W związku z tym wojewódzki inspektor ochrony środowiska zawiadomił właściwą
Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez armatora oraz wydał zarządzenie pokontrolne dotyczące zaprzestania stosowania w kontrolowanym statku, paliwa niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki.

Z całą treścią raportu można zapoznać się TUTAJ.

Fot. Depositphotos

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.