• <
Baltexpo2023_duży

Akcja informacyjna Marynarki Wojennej o potrzebie posiadania sił morskich

08.06.2023 09:44 Źródło: Służby Prasowe MW
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Akcja informacyjna Marynarki Wojennej o potrzebie posiadania sił morskich

Partnerzy portalu

Służby Prasowe 3. FO

Służby Prasowe jednostek polskiej Marynarki Wojennej zaprezentowały spot, będący finałem prowadzonej od tygodnia akcji "Czy jesteś na to gotowy", mającej uświadamiać, jakie zagrożenia wiążą się z brakiem sił morskich.

Pierwotnie w ramach spotu zarówno na profilach morskiego rodzaju sił zbrojnych, jak i wspierających akcję w ramach non-profit publicystów i osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa morskiego, wypuszczano kilkunastosekundowe spoty ukazujące brak wielu produktów użytku codziennego, w tym żywności oraz paliwa. Każdemu z nich towarzyszyło pytanie "Czy jesteś na to gotowy". Choć nie było to wtedy powiedziane wprost, udział m.in. ekspertów zajmujących się sprawami morskimi sugerował, że temat dotyczy znaczenia i roli marynarki wojennej.

Dziś ukazał się pełny, ponad dwuminutowy spot informacyjny, zawierający wszystkie dotychczas publikowane fragmenty. Ponadto z offu narrator podaje w formie komunikatów radiowych informacje o atakach i akcjach sabotażowych na morską infrastrukturę, co doprowadza do paraliżu w kraju w kwestii dostępu do wielu towarów, prądu, a także Internetu. Pod koniec pada sugestia, że temu zagrożeniu może przeciwdziałać morski rodzaj sił zbrojnych.

Zestawiono również informacje świadczące o roli gospodarki morskiej dla kraju, w tym odnośnie dostaw odpowiednio 100% ropy i 80% gazu, 119 mln ton ładunków dostarczanych na statkach oraz 2 mln pasażerów rocznie. Zaznaczono też, że morski sektor gospodarki zapewnia 2,2% PKB Polski.

Akcja informacyjna ma związek z prowadzonymi największymi w XXI wieku inwestycjami w polską Marynarkę Wojenną. W latach 2017-2023 do służby wcielono cztery okręty (niszczyciele min proj. 258 oraz korweta patrolowa proj. 621M) i 6 jednostek pomocniczych (holowniki proj. B860). Do 2031 roku polska flota ma zostać wzmocniona trzema kolejnymi okrętami typu Kormoran II, ponadto dwoma okrętami rozpoznania radioelektronicznego programu "Delfin" i trzema fregatami wielozadaniowymi programu "Miecznik". Rozpoczęły się także prace związane z nabyciem okrętów podwodnych programu "Orka", a w związku z tym potencjalnie może zostać reaktywowany program "Ratownik" związany z zakupem okrętu przeznaczonego do działań ratowniczych.

Dzięki programom i związanym z tym inwestycjom w infrastrukturę wojskową, a także portową i stoczniową, morski rodzaj sił zbrojnych ma posiadać zdolność do skutecznej obrony polskiego wybrzeża, infrastruktury morskiej i interesów państwa na morzu. Jednakże wydatki stykają się krytyka m.in. pod kątem potrzeby posiadania przez Polskę floty wojennej, jak i deprecjonowania znaczenia Morza Bałtyckiego dla gospodarki państwa. Stąd pojawiła się idea zorganizowanej akcji informacyjnej, która ma rozpocząć ogólnie wzbudzenie zainteresowania tematem oraz obalać związane z nim mity.

Dziękujemy za wysłane grafiki.