• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Szczecinie ma nowego prorektora

03.11.2020 21:30 Źródło: Akademia Morska w Szczecinie
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Szczecinie ma nowego prorektora
Akademia Morska w Szczecinie ma nowego prorektora - GospodarkaMorska.pl
Janusz Uriasz; fot. Akademia Morska w Szczecinie
Od listopada w strukturze Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje nowy pion Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. Na stanowisko prorektora powołany został dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

W skład nowo powołanego pionu wchodzą: Dział Rozwoju, Centrum Projektów i Innowacji: Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Uczelniane Centrum Informatyczne.

Na czele nowego pionu stanął dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS. Absolwent kierunku nawigacja naszej uczelni.

Od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Morską w Szczecinie. Od roku 2005 prowadził Instytut Nawigacji Morskiej, później Instytut Technologii Morskich, a obecnie Katedrę Elektroniki i Telekomunikacji. W ubiegłej kadencji był Pełnomocnikiem Rektora Akademii, członkiem Senatu AMS oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej.

Zawodowo jest nawigatorem, posiada doświadczenie zawodowe, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.

W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności nawigacja, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w zakresie nawigacji satelitarnej.

Od roku 2008 uczestniczy w posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, reprezentując Uczelnię i Polskę w pracach dotyczących aktualizacji konwencji STCW i dalej nowelizacji prawa krajowego.

Od roku 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016 przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN.

W Akademii Morskiej realizował projekty dydaktycznych i  naukowo-badawczych, krajowych i europejskich.

Do zadań nowego prorektora i pracowników pionu należy m.in. kształtowanie polityki i strategii rozwoju uczelni, w tym współpracy z zagranicą i umiędzynarodowienia. Kompetencje pionu obejmują także – kluczowe z punktu widzenia rozwoju – tematy: transferu technologii, wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną i ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju będzie realizował analizy statystyczne, społeczne, kontrolę rankingów, w których notowana jest  AMS. Będzie także prowadził działania na rzecz skutecznego podnoszenia pozycji Akademii i jej rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej,  wspierał aplikacje o projekty krajowe i zagraniczne oraz ich realizację, promował ofertę usług badawczych AMS, a także dbał o informatyzację uczelni.


SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.