• <
urząd_morski_gdynia_2021

„Wielka Eurazja”: Na drodze do wspólnej przyszłości

pc/Ambasada Kazachstanu w Polsce

24.07.2019 03:57 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska „Wielka Eurazja”: Na drodze do wspólnej przyszłości
„Wielka Eurazja”: Na drodze do wspólnej przyszłości - GospodarkaMorska.pl

Tej jesieni w stolicy Kazachstanu będzie miało miejsce ważne wydarzenie zarówno dla naszego kraju, jak i dla wszystkich krajów Europy i Azji. W Nur-Sułtanie w dniach 23-24 września 2019 roku odbędzie się IV Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Euroazjatyckich pt. „Wielka Eurazja: Dialog, Zaufanie, Partnerstwo”.

Temat przedstawiony przez Kazachstan odzwierciedla politykę skierowaną na rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Europy i Azji do kształtowania bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju na terytorium Eurazji.

Eurazja jest konstrukcją współczesnego świata. Jest to największy kontynent pod względem wielkości, zamieszkany przez 65% ludności świata, posiadający 75% zasobów energii i 40% globalnego PKB. Wraz z tym zróżnicowanie systemów ekonomicznych, ogromna nierównowaga w poziomie rozwoju między regionami kontynentu, jak również rosnąca tendencja do regionalizacji nie pozwalają nam mówić o Eurazji jako o jednym podmiocie gospodarczym.

Obecny poziom wymiany handlowej i współzależności gospodarczej wymagają bliższej współpracy i uwzględnienia interesów krajów Eurazji.

Głównym przesłaniem Kazachstanu jest przedstawienie Eurazji jako platformy do przetestowania zasadniczo nowego modelu partnerstwa opartego na wspólnym, zbiorowym rozwiązywaniu pojawiających się sprzeczności między poszczególnymi państwami oraz przeciwdziałania wspólnym wyzwaniom.

Koncepcja „integracji euroazjatyckiej” pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa, została ogłoszona w 1994 roku i po przejściu przez szereg etapów rozwoju znalazła dziś zastosowanie w działaniach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Dlatego w tym roku przypada 25. rocznica pojawienia się euroazjatyckiej inicjatywy integracyjnej Elbasy.

Następnie zaproponowana przez Nursułtana Nazarbajewa strategiczna inicjatywa budowania partnerstwa na kontynencie euroazjatyckim została zapisana w deklaracji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z Astany w 2010 roku. Państwa członkowskie Organizacji zadeklarowały przyjęcie zasady wspólnej i niepodzielnej wspólnoty euroatlantyckiej i euroazjatyckiej.

W 2015 roku w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ pierwszy prezydent Kazachstanu zaprezentował koncepcję stworzenia „Wielkiej Eurazji”, co oznacza zjednoczenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Jedwabnego Szlaku Gospodarczego i Unii Europejskiej w jeden projekt integracyjny.

Bezprecedensowy projekt „Wielkiej Eurazji” przewiduje uporządkowanie pracy tych stowarzyszeń i inicjatyw, w tym: liberalizację stosunków handlowych między ich uczestnikami, wspólny rozwój korytarzy transportowych, dywersyfikację szlaków energetycznych, rozwój współpracy inwestycyjnej i inne kwestie integracji gospodarczej.

W kwietniu 2019 roku w ramach sesji II Forum Współpracy Międzynarodowej „Jeden Pas, Jedna Droga” w Pekinie Nursułtan Nazarbajew zaproponował społeczności światowej stworzenie nowej rzeczywistości geopolitycznej „Trzy D”, co oznacza potrzebę ustanowienia „Trzech dialogów”.

Pierwszy dialog dotyczy poziomu globalnego — jest to dialog między Stanami Zjednoczonymi (USA), Rosją, Chinami i Unią Europejską.

Drugi dialog jest konieczny w ramach Eurazji, aby połączyć potencjał Konferencji nt. Interakcji i Środków Budowy Zaufania w Azji oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Trzeci dialog to systematyczny dialog gospodarczy między Eurazjatycką Unią Gospodarczą, Unią Europejską, Szanghajską Organizacją Współpracy i Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Rozwój współpracy gospodarczej w takim formacie może, po pierwsze, nadać potężny impuls rozwojowi naszych krajów, wzrostowi gospodarek i poprawie dobrobytu obywateli. Po drugie, stworzyć nowe źródła dywersyfikacji, wzmacniając konkurencyjność, poprawiając klimat biznesowy i zwiększając atrakcyjność inwestycyjną państw. Po trzecie, przekształcić się w sygnał umacniający globalną rolę Wielkiej Eurazji.

Rozpoczęcie powyższych dialogów leży we wspólnym interesie wszystkich krajów w Europie i Azji i przyczyni się do utworzenia wzajemnych kontaktów dla rozwoju zrównoważonej przyszłości zjednoczonej Eurazji.

Dlatego głównym celem IV Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Euroazjatyckich jest ustanowienie bezpośredniego dialogu wielostronnego między szefami organów legislacyjnych Europy i Azji, a także szefami organizacji międzynarodowych i międzyparlamentarnych w celu dalszego pogłębienia i rozszerzenia współpracy w przestrzeni euroazjatyckiej.

Rola parlamentów w określeniu kluczowych obszarów rozwoju politycznego i gospodarczego państw posłuży jako poważna podstawa do znalezienia wspólnych punktów współdziałań i wzajemnie akceptowalnych rozwiązań na poziomie regionalnym i kontynentalnym.

Głównymi elementami porządku obrad może być:

- koordynacja podstawowych zasad rozwoju gospodarczego przestrzeni euroazjatyckiej. Kluczowym warunkiem jest tutaj pełne ujawnienie potencjału integracyjnego Wielkiej Eurazji, w tym poprzez rozwój infrastruktury transportowej i tranzytowej, zwiększenie wzajemnego handlu, rozszerzanie współpracy przemysłowej i innowacyjnej (nadejście „momentu Eurazji” - wyjątkowego połączenia międzynarodowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych);

- omówienie algorytmu dialogu poprzez więzi kulturowe i humanitarne oraz rozwój współpracy międzyparlamentarnej w przestrzeni euroazjatyckiej.

Jeśli spojrzymy na historię tego wydarzenia należy zauważyć, że inicjatorami tego Szczytu są Duma Państwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej i Zgromadzenie Narodowe Republiki Korei. Trzy poprzednie spotkania odbyły się w Moskwie (kwiecień 2016 r.), Seulu (czerwiec 2017 r.) i Antalii (październik 2018 r.) i stały się skuteczną platformą do omówienia aktualnych spraw dotyczących współpracy w interesie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu krajów kontynentu euroazjatyckiego.

Grono uczestników poszerza się co roku. W pierwszym spotkaniu w Moskwie udział wzięły delegacje z 19 krajów, w Seulu - 26 krajów, w Turcji - 38 krajów. A teraz po raz pierwszy w Kazachstanie odbędzie się międzynarodowe wydarzenie parlamentarne tego poziomu.

Przewodniczący parlamentów z 84 krajów Europy i Azji oraz kierownictwo 16 organizacji międzynarodowych i międzyparlamentarnych zostali zaproszeni na forum międzyparlamentarne w Nur-Sułtanie.

Obecnie prowadzimy prace organizacyjne i przygotowawcze. Parlamentarzyści z ponad 50 krajów potwierdzili już swój udział. W tym udział na poziomie głównych przewodniczących z 43 krajów. Wszystkie 16 organizacje międzynarodowe potwierdziły swój udział.

Udział cieszących się autorytetem parlamentarzystów z Europy i Azji w Forum umożliwi wymianę poglądów na aktualne tematy współczesnego rozwoju, a także zdobycie wizji i praktycznych metod na rzecz przejścia na wykonalny model „uniwersalnej wygranej” dla Eurazji.

Mamy nadzieję, że rezultatem dyskusji będzie przyjęcie końcowego dokumentu - wspólnego oświadczenia przewodniczących, który będzie zawierał poglądy parlamentarzystów na temat dalszego rozwoju kontynentu euroazjatyckiego na drodze do naszej wspólnej przyszłości.

Nadchodzące forum przyczyni się do wzmocnienia kompleksowej współpracy w przestrzeni euroazjatyckiej, rozwoju kontaktów międzyparlamentarnych i partnerstwa.

Nurłan Nigmatulin, przewodniczący Mażylisu (Izby Niższej) Parlamentu Republiki Kazachstanu

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.