• <
urząd_morski_gdynia_2021

We wtorek rząd m.in. o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

ew

09.09.2019 17:54 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska We wtorek rząd m.in. o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.
We wtorek rząd m.in. o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. - GospodarkaMorska.pl

Rząd zajmie się wtorek m.in. projektem rozporządzenia ws. minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Inwestycje w zwiększenie retencji wody w Polsce, powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej i docieplenie budynków z wielkiej płyty - to kolejne tematy obrad.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. powinny być ogłoszone w drodze obwieszczenia premiera do 15 września. Rząd we wtorek zajmie się rozporządzeniem dotyczącym tej kwestii.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna będzie podwyższona do 2600 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi - w połowie czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS), aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł.

Na sobotniej konwencji PiS zapowiedziano, że pensja minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, do końca 2020 r. do 3000 zł, a do końca 2023 r. do 4000 zł.

Rząd zajmie się też we wtorek opracowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania cywilnego. Propozycja resortu przewiduje stworzenie w ramach sądów powszechnych odrębnych jednostek, które miałyby zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i własności intelektualnej. Jednostki te miałyby także rozpatrywać sprawy dotyczące zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych.

Projekt noweli Kpc zakłada też, możliwość specjalizacji sędziów w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych. Resort podkreślił, że potrzeba wprowadzenia tych zmian zaistniała ze względu na rosnącą liczbę spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej i rozpatrywanie ich przez rozproszone jednostki.

Rząd ma ponadto przyjąć uchwałę dotyczącą założeń do programu zwiększenia retencji na lata 2021-2027. Zgodnie z planem, na konieczne inwestycje, w tym budowę zbiorników zatrzymujących wodę, trzeba będzie wydać 14 mld zł. Program przewiduje przeprowadzenie 94 inwestycji, m.in. budowę małych i dużych zbiorników retencyjnych. Połączone to ma być m.in. z naturalną i rolniczą retencją, a także z rozwojem żeglugi śródlądowej.

Plan przewiduje też przebudowę niektórych tzw. suchych zbiorników, czyli przystosowanych do przyjmowania fali powodziowej - na zbiorniki "mokre", które w razie powodzi gromadzą wodę, a w przypadku suszy ją spuszczają. Cel programu to ponad dwukrotne zwiększenie zasobów retencjonowanej wody w Polsce.

Projekt ustawy, której celem jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej nieeksploatowanych lub wygaszanych linii - to kolejny punkt wtorkowych prac rządu.

Projekt zakłada stworzenie mechanizmów prawnych, które utrudniają zarządcy likwidację linii kolejowych (przywrócono wymóg zgody właściwego ministra) oraz motywują do zagospodarowania gruntów na byłych lub obecnych liniach kolejowych na potrzeby zarządzania i udostępniania linii kolejowych. Oczekiwanym efektem ma być powstrzymanie likwidacji infrastruktury po liniach kolejowych i umożliwienie odbudowy i udostępniania obecnie nieeksploatowanych lub wygaszanych linii kolejowych.

Proponowane zmiany mają na celu stworzenie mechanizmu zachęt dla samorządów województw do zapewnienia lokalnych połączeń kolejowych w głąb sąsiedniego województwa. Celem projektowanych zmian jest umożliwienia samorządom województw realizacji przewozów kolejowych dalej niż najbliższa stacja za granicą województwa.

Rząd zajmie się także projektem ustawy, która ma poprawić efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty. Rozwiązania mają poprawić jakość życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Jednocześnie ma on przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem.

Projekt zakłada udzielenie dodatkowej premii dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych a także samorządów na zakup i montaż tzw. kotew, którymi łączy się warstwę fakturową i warstwę konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych. Dofinasowanie będzie można otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych. Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

W wtorek rząd zajmie się też projektem rozporządzenia dotyczycącego "przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko", a także projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym".

Rząd chce również zając się projektem uchwały mającej ustanowić wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.