• <
urząd_morski_gdynia_2021

Senat za nowelą ustawy o portach

pc

02.08.2019 18:22 Źródło: PAP
Senat za nowelą ustawy o portach - GospodarkaMorska.pl

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli ustawy o portach i przystaniach morskich. Ma ona m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 86 senatorów, nikt nie głosował przeciw, nie było też głosów wstrzymujących się.

"To jest niezwykle ważna ustawa" – powiedziała podczas posiedzenia Senatu podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Dodała, że nowela umożliwia portom przede wszystkim świadczenie dodatkowych usług portowych, poza przeładunkami i obsługą pasażerów.

"Dodatkowo też wzmacniamy kompetencje ministra gospodarki morskiej w zakresie zarządzania szeroko pojętymi terenami portowymi, wprowadzając obowiązek uzyskania zgody ministra na uzyskanie pozycji dominującej w podmiocie będącym użytkownikiem wieczystym nieruchomości w porcie" – wyjaśniła Moskwa. Rozszerzone mają też być kompetencje ministerstwa w odniesieniu do nieruchomości położonych w obszarach portów w przypadku dzierżawy i użytkowania wieczystego.

Wiceminister zaznaczyła, że ważną zmianą jest też ta dotycząca dróg zapewniających dostęp do portów. "Wprowadzamy możliwość zakwalifikowania dróg znajdujących się w sieci TEN-T, czyli dróg dostępowych do portu, jako drogi krajowe, co pozwala przenieść finansowanie tych dróg z samorządów do GDDKiA" – powiedziała Moskwa.

Podmiot zarządzający portem będzie też mógł świadczyć usługi pilotażu. "Jest to częsty model w Europie, są też państwa, gdzie tylko porty świadczą takie usługi" – wskazała wiceminister. Dodała, że chodzi o bezpieczeństwo, zapewnienie większej konkurencyjności i "większego pakietu usług dostępnych dla portu".

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37500,00 $ tona 2,53% 24 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 2,17% 24 wrz
 Aluminium 2905,00 $ tona -1,06% 24 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.