• <
urząd_morski_gdynia_2021

Senat bez poprawek do ustawy mającej zabezpieczyć interesy Polaków w razie twardego brexitu

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Senat bez poprawek do ustawy mającej zabezpieczyć interesy Polaków w razie twardego brexitu
Senat bez poprawek do ustawy mającej zabezpieczyć interesy Polaków w razie twardego brexitu - GospodarkaMorska.pl

pc

22.03.2019 Źródło: PAP

Senatorowie w czwartek nie wnieśli poprawek do ustawy mającej zabezpieczyć interesy polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych na wypadek tzw. twardego brexitu.

Podczas wieczornego głosowania jednomyślnie opowiedzieli się za ustawą.

Nowe przepisy regulują zasady prowadzenia działalności przez podmioty finansowe mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, które wykonują obecnie działalność na terytorium Polski na podstawie jednolitego unijnego paszportu. W przypadku tzw. twardego brexitu instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Polski działalności transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie ich za instytucje z państwa trzeciego.

Głównym celem ustawy jest zabezpieczenie interesów polskich klientów, którzy zawarli umowy z podmiotami brytyjskimi działającymi na krajowym rynku finansowym.

Nowe przepisy zakładają możliwość m.in. dalszego wykonywania zawartych przed dniem twardego brexitu umów kredytowych, umów ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku oraz kasy oszczędnościowo-kredytowej, umów o świadczenie umów ramowych zawieranych z użytkownikami usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynności stanowiących działalność maklerską. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 lub 24 miesiące, lub do momentu przeniesienia portfela takich umów lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski. Reguluje także kwestie nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii.

Ustawa stanowi, że z Wielkiej Brytanii, które przyznały kredyt przed wejściem w życie nowych przepisów nie będą mogły np. zawierać nowych umów o kredyt, przedłużać zawartych umów o kredyt, czy dokonywać zmian w umowach o kredyt zwiększających poziom ryzyka obciążającego bank.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe jeszcze przez dwa lata będą mogły kontynuować wykonywanie umów o powierzeniu czynności bankowych przedsiębiorcom mającym miejsce zamieszkania albo siedzibę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze.

Ustawa ma wejść w życie 30 marca br.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.