• <
urząd_morski_gdynia_2021

Rząd za nowelą ustawy wzmacniającą zarządzanie rozwojem kraju

gm24

06.11.2019 22:18 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Rząd za nowelą ustawy wzmacniającą zarządzanie rozwojem kraju
Rząd za nowelą ustawy wzmacniającą zarządzanie rozwojem kraju - GospodarkaMorska.pl

Rząd przyjął w środę projekt noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nowe przepisy, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mają wzmocnić zarządzanie rozwojem kraju, m.in. dzięki bardziej spójnemu systemowi planowania.

Jak wskazało Centrum Informacyjne Rządu w środowym komunikacie, system planowania strategicznego "będzie uporządkowany i bardziej spójny". "Zwiększy się także efektywność programowania i realizacja rządowych strategii, polityk oraz programów – zgodnie ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Chodzi, jak podkreślono, o wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju.

W projektowanej ustawie wprowadzono m.in. "rozwiązania na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych oraz zmiany umożliwiające przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027".

Według projektu noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, proces zmian został podzielony na dwa etapy. Pierwszy zakłada, że na "poziomie krajowym następuje odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju". Podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju ma być średniookresowa strategia rozwoju kraju - "łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne".

Z kolei na poziomie regionalnym istotną zmianą ma być "stworzenie i nadanie strategii rozwoju województwa wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie", zarówno w zakresie społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. "Konsekwencją tego będzie w przyszłości rezygnacja z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw, zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r." - czytamy. Na poziomie lokalnym wprowadzono strategię rozwoju gminy oraz strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobowiązkowe - dodano.

Ważnym rozwiązaniem, jak podkreślono, jest też ukierunkowanie dokumentów strategicznych oraz realizujących je instrumentów sektorowych na obszary wymagające wsparcia – "obszary strategicznej interwencji".

W projektowanych przepisach przewidziano nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami – "kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne". "Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu)" - napisano.

Zaproponowane zmiany umożliwią ponadto przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących.

W drugim etapie ma powstać nowa ustawa, w której "kompleksowo zostaną zawarte kwestie dotyczące polityki rozwoju i przedstawione dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych".

Nowe rozwiązania, jak podano, zasadniczo mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw".

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.