• <
urząd_morski_gdynia_2021

Rząd ma się zająć kwestią powołania Polskiej Agencji Geologicznej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Rząd ma się zająć kwestią powołania Polskiej Agencji Geologicznej
Rząd ma się zająć kwestią powołania Polskiej Agencji Geologicznej - GospodarkaMorska.pl

pc

02.04.2019 Źródło: PAP

Powołanie Polskiej Agencji Geologicznej zakłada projekt ustawy, którym ma zająć się we wtorek rząd - wynika z harmonogramu prac Rady Ministrów. Nowa instytucja ma m.in. realizować politykę surowcową państwa i weryfikować zasoby kopalin.

Resort środowiska, czyli autor projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) wskazuje, że obecne regulacje prawne nie pozwalają na skuteczne prowadzenie polityki surowcowej państwa oraz sprawowanie skutecznego nadzoru nad działalnością geologiczną. Dużym problemem jest również nieskuteczny system zwalczania nielegalnej działalności, prowadzącej do degradacji środowiska naturalnego, naruszenia racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin oraz utraty dochodów przez budżet państwa.

"Badania prowadzone przez PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) w latach 2009-2015 wykazały, że wydobywanie kopalin bez koncesji jest zjawiskiem powszechnym na obszarze całej Polski oraz dotyczy głównie kruszyw naturalnych piaskowcowo-żwirowych (96,5 proc.)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Dodano, że w latach 2009-2015 zinwentaryzowano ponad 3,5 tys. miejsc nielegalnego wydobycia kruszyw, a wartość pozyskanej kopaliny wyniosła ponad 2,2 mld zł.

Zdaniem MŚ brakuje podmiotu, który byłby wyposażony w odpowiednie kompetencje oraz środki finansowe do "realizacji spójnej i kompleksowej polityki państwa w zakresie geologii, rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych lub zdewastowanych w wyniku robót geologicznych".

Nowa instytucja, czyli Polska Agencja Geologiczna miałaby podlegać szefowi resortu środowiska. Minister powoływałby szefa PAG oraz jego zastępców, nadawał statut Agencji, zatwierdzał sprawozdania finansowe.

Jak wynika z projektu, w Agencji miałoby pracować ok. 520 osób - głównie dotychczasowych pracowników PIG-PIB. "Zakłada się utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń, a mianowicie, że szacunkowy koszt roczny zatrudnienia 520 pracowników wyniesie ok. 46,1 mln zł (z uwzględnieniem ZUS). W celu minimalizacji kosztów zakłada się, że struktura PAG będzie oparta na istniejącej strukturze PIG-PIB, a jego pracownicy, którzy wykonują zadania podlegające przekazaniu staną się pracownikami PAG, jeżeli wyrażą zgodę na zaproponowane im nowe warunki pracy" - wskazano w uzasadnieniu.

Obecnie instytut prowadzi badania budowy geologicznej kraju. Obok działalności naukowej, wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

W projekcie ustawy o PAG czytamy, że poza zadaniami państwowej służby geologicznej nowa instytucja będzie m.in. realizowała strategie i programy związane z polityką surowcową państwa; weryfikowała zasoby złóż kopalin; monitorowała rozwój nowych technologii w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin; zajmowała się rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, przekształconych w wyniku robót geologicznych lub górniczych; tworzyła spółki kapitałowe w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin ze złóż lub w celu rekultywacji lub zagospodarowania zrekultywowanego gruntu; nabywała lub obejmowała akcję lub udziały w spółkach kapitałowych, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.