• <

PIE: koronawirus może obniżyć wzrost PKB Polski w 2020 roku nawet o 1,3 proc.

Strona główna Prawo, polityka PIE: koronawirus może obniżyć wzrost PKB Polski w 2020 roku nawet o 1,3 proc.
PIE: koronawirus może obniżyć wzrost PKB Polski w 2020 roku nawet o 1,3 proc. - GospodarkaMorska.pl

mb

12.03.2020 Źródło: PAP

Epidemia koronawirusa w najbardziej pesymistycznym scenariuszu może obniżyć wzrost PKB Polski w 2020 r. nawet o 1,3 pkt. proc. - ocenił w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Oznaczałaby to, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku zmniejszy się do ok. 2 proc, z prognozowanych wcześniej 3 - 3,5 proc.

Jak wyjaśnili analitycy PIE, scenariusze najbardziej pesymistyczne oznaczają, że epidemia przekształci się w pandemię, której nie uda się opanować i będzie odnawiała się cyklicznie przez nieokreślony czas, a zarażonych wirusem zostanie większość światowej populacji.

"Zakładamy spadek popytu na polski eksport, a także niższy import do polski i wynikające z tego problemy z dostawami półproduktów do polskich fabryk" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

W scenariuszu pesymistycznym, jak wyjaśnili eksperci PIE, duże znaczenie mają problemy na rynku wewnętrznym. "Spadek popytu krajowego obniża wzrost PKB o 0,57 pkt. proc. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt. proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt. proc." - wyjaśnili. Realizacja tego scenariusza, jak dodali, oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3,0-3,5 proc. do około 2,0 proc. "Podobnej skali spowolnienie obserwowaliśmy w Polsce w poprzednich kryzysowych latach: 2009, 2012 oraz 2013" - przypomnieli.

PIE kreśli też tzw. scenariusz podstawowy. Zgodnie z nim epidemia koronawirusa obniża wzrost PKB Polski w 2020 r. o 0,4 pkt. proc. Największe znaczenie mają w takim scenariuszu, jak wskazali, przerwane łańcuchy dostaw. "Obniżają wzrost PKB o 0,20 pkt. proc. Kolejne 0,12 pkt. proc. wynika ze spadku popytu na polski eksport, a 0,08 pkt. proc. z zaburzeń na rynku wewnętrznym" - oszacowali.

Analitycy przyjęli też, że obniży się aktywność gospodarcza na polskim rynku wewnętrznym w branżach usługowych – tych, które są najbardziej narażone na skutki koronawirusa- wskazali eksperci. "W scenariuszu podstawowym są to: turystyka, kultura i rekreacja oraz transport. W scenariuszu alternatywnym również: gastronomia, edukacja, handel detaliczny i ubezpieczenia" - prognozują.

W obu scenariuszach PIE przyjęło założenie, że epidemia jest zjawiskiem przejściowym – będzie trwała maksymalnie kilkanaście tygodni, po czym gospodarka będzie stopniowo wracała na normalne tory. "Produkcja odzieży i produkcja elektroniki – to dwie branże najsilniej zależne od dostaw z krajów najbardziej dotkniętych epidemią. W tych branżach należy spodziewać się największych problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw w związku z epidemią koronawirusa" - napisali.

W usługach, jak zaznaczyli, największe najbardziej znaczący wpływu epidemii koronawirusa powinien być widoczny w transporcie, turystyce oraz kulturze i rekreacji. "Sygnały o znaczącym spadku popytu pojawiają się już w przypadku transportu lotniczego i wodnego oraz w międzynarodowym przewozie osób" - podkreślili.

Prawdopodobny spadek wymiany handlowej między krajami będzie potęgował problemy w lądowym transporcie drogowym. "Paradoksalnie, epidemia może być korzystna dla branży pocztowej i kurierskiej, ze względu na większy popyt konsumentów na tego typu usługi" - wskazał PIE. W przypadku turystyki, szczególne problemy mogą mieć natomiast biura podróży bazujące na wycieczkach zagranicznych.

Według analityków bankructwa przedsiębiorstw spowodowane epidemią (np. w branży turystycznej) mogą być źródłem problemów w branży ubezpieczeniowej. "W dłuższej perspektywie efekty psychologiczne związane z epidemią mogą jednak zwiększyć popyt na ubezpieczenia na życie" - podsumowali.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 41,83 $ baryłka  0,00% 22:58
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2230,20 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 841,60 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 22,98 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1864,15 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.