• <
urząd_morski_gdynia_2021

PGO SA: Konsolidacja grupy przyniesie wymierne korzyści

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska PGO SA: Konsolidacja grupy przyniesie wymierne korzyści
PGO SA: Konsolidacja grupy przyniesie wymierne korzyści - GospodarkaMorska.pl

ew

12.02.2019 Źródło: własne

Trwa proces łączenia PGO SA ze spółkami zależnymi: PIOMA Odlewnia i Kuźnia GLINIK. Po przeprowadzeniu reorganizacji majątkowej również Odlewnia Żeliwa ŚREM stanie się częścią integrującej się grupy kapitałowej. Konsolidacja PGO to istotny element realizowanej strategii na lata 2017–2020 i jednocześnie odpowiedź na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe.


– Zmieniamy się i dostosowujemy do otoczenia biznesowego, w którym działamy. Produkujemy dla coraz większych odbiorców, w konsekwencji zmieniają się skala i zakres kontraktów biznesowych. Aby je realizować, musimy stale zwiększać nasz potencjał operacyjny i finansowy. Tym samym dzięki integracji stajemy się partnerem biznesowym dla coraz większych i bardziej wymagających klientów – podkreśla Lucjan Augustyn, wiceprezes zarządu ds. finansowych. – Oczywiście ważne są także efekt skali w przypadku produkcji, synergie kosztowe i optymalizacje inwestycyjne. Wszystkie te działania znacznie zwiększają bezpieczeństwo operacyjne i finansowe. Jednym zdaniem podsumowując, duży naprawdę może więcej – dodaje wiceprezes Augustyn.


Po połączeniu PGO SA będzie największym w Polsce producentem odlewów żeliwnych i staliwnych oraz odkuwek matrycowych i swobodnie kutych, realizującym wszystkie fazy procesu technologicznego wykonania odlewów i odkuwek, poczynając od zaprojektowania technologii, poprzez dobranie odpowiedniego gatunku materiału, zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania, po wykonanie odlewu lub odkuwki, ich obróbkę cieplną i mechaniczną oraz badania jakościowe.


– To jest nasz punkt wyjścia, który pozwoli nam na wytwarzanie coraz bardziej zaawansowanych i złożonych produktów tak, aby z czasem wejść do grupy dostawców gotowych elementów, przeznaczonych do montażu bezpośrednio w wyrobach finalnych. Rozwijamy też własne produkty marki PGO, jak choćby sprzęg śrubowy dla kolei. W konsekwencji będziemy uzyskiwać zupełnie inne i zdecydowanie lepsze warunki handlowej współpracy z naszymi partnerami – stwierdził Andrzej Bulanowski, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży.


Ważne dla tego planu są uruchamiane właśnie w gorlickiej Kuźni GLINIK nowoczesne i w pełni zrobotyzowane gniazdo obróbcze czy też nowoczesny automat do szlifowania odlewów w Śremie. W tym roku realizowane będą też inne inwestycje związane z rozwojem m.in. własnych centrów obróbki mechanicznej.


– Wśród najważniejszych odbiorców pozostają branża kolejowa, motoryzacyjna oraz przemysł wydobywczy i szeroko rozumiany przemysł maszynowy. Musimy być elastyczni; uwzględniać sygnały ekonomiczne z różnych rynków. Przed nami wiele zmian, które będą wprost oddziaływać na gospodarkę i relacje handlowe i nie myślę tu tylko o brexicie. Koniunktura sprzyja nie tylko odważnym, ale także przygotowanym – stwierdził zdecydowanie Lucjan Augustyn.


Utrzymanie dobrych wyników sprzedażowych wymaga podejmowania coraz to nowych działań handlowych i marketingowych. - Czasem także ponoszenia szeregu ryzyk, które są zdecydowanie łatwiejsze do zaakceptowania dla jednej silnej firmy niż kilku mniejszych – dodaje z kolei wiceprezes Andrzej Bulanowski.


PGO będzie kontynuowała i rozwijała prace nad uzyskaniem dostępu do technologii pozwalających na produkcję odlewów o wyższych, niespotykanych do tej pory, parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Między innymi wdrażając wyniki dwóch dużych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój. W Odlewni Żeliwa ŚREM realizowany jest projekt: Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych. Z kolei oddział w Piotrkowie Trybunalskim wdraża projekt Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.  


– Nasze działania w perspektywie długoterminowej to realizacja polityki go global, czyli nowe rynki i nowi klienci, ale także nowe produkty. Chcemy oferować kompleksowe usługi – nie tylko produkcyjne, lecz również logistyczne, wsparcia inżynieryjnego czy serwisowe. Konsolidacja grupy to także zmiany dla pracowników – oprócz samej organizacji pracy – mam przede wszystkim na myśli nowe szanse na udział w międzynarodowych projektach, które realizujemy z naszymi klientami. To także nowe perspektywy rozwoju wewnątrz połączonej, większej organizacji. Jestem przekonany, że połączenie niesie ze sobą ogromne szanse i możliwości dalszego rozwoju PGO – podsumowuje Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA.


Zdaniem analityków spółki podobnie jak w latach poprzednich również w tym roku decydującymi o wynikach i skali produkcji czynnikami będą przede wszystkim ceny surowców i materiałów. Niebagatelne znaczenie będzie też miała cena energii elektrycznej i gazu.


W 2018 r. grupa PGO była największą w Polsce grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji odlewów i odkuwek. W okresie trzech kwartałów 2018 r. spółki grupy zanotowały wzrost przychodów z tytułu sprzedaży krajowej w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 37,5%, natomiast na sprzedaży eksportowej odnotowany został wzrost o 3,6%. Wynik finansowy netto za trzy kwartały 2018 r. ukształtował się na poziomie 25 873 tyś. zł i był wyższy od wyniku z trzech kwartałów 2017 r. o 364,6%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres trzech kwartałów 2018 r. były wyższe niż skonsolidowane przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie 2017 r. o 19,1%, a w samym trzecim kwartale odnotowano również wyższe przychody ze sprzedaży w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.