• <

Nowy skład Rady zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

sons

18.06.2020 10:54 Źródło: KIGM
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowy skład Rady zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Partnerzy portalu

Nowy skład Rady zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej - GospodarkaMorska.pl

18 czerwca 2020 r. podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na lata 2020-2024. 

W jej skład od teraz wchodzą:

  • Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company)
  • Arkadiusz Świech – Wiceprzewodniczący Rady (Finomar)

oraz Członkowie Rady:

  • Jacek Cichocki (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)
  • Andrzej Łuc (Zarząd Morskiego Portu Police)
  • Wojciech Pysiak (Bulk Cargo – Port Szczecin)
  • Natalia Skugariew (Fosfan)

 

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa Rada to m.in.

- reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji,

- zapewnienie swoim członkom wszechstronnej pomocy w ich działalności zgodnie z ich potrzebami i interesami,

- integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół wspólnej problematyki morskiej,

- wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w zakresie gospodarki morskiej,

- popularyzacja spraw morskich na forum lokalnym i krajowym,

- wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej,

- kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

- pozyskiwanie nowych członków KIGM z terenu Pomorza Zachodniego,

- wykonywanie innych zadań określonych uchwałami organów Izby oraz Statutem KIGM.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, posiada osobowość prawną (rejestr sądowy IG-15) i działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. oraz Statutu Izby

 

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.