• <

Leaders Summit 2020. Rozpoczął się największy światowy szczyt odpowiedzialnego biznesu

sons

16.06.2020 11:08 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Leaders Summit 2020. Rozpoczął się największy światowy szczyt odpowiedzialnego biznesu

Partnerzy portalu

Leaders Summit 2020. Rozpoczął się największy światowy szczyt odpowiedzialnego biznesu - GospodarkaMorska.pl

Koronowane głowy, przywódcy państw i szefowie rządów dołączyli do światowych liderów biznesu oraz wysokich przedstawicieli ONZ, aby w trakcie 26 godzinnych nieprzerwanych rozmów podczas szczytu United Nations Global Compact Leaders Summit znaleźć wspólne rozwiązanie dla problemu nierówności, kryzysu klimatycznego oraz negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19.

„Przez 20 lat pracy odeszliśmy od pracy z biznesem na zasadzie +Do Not Harm+ w kierunku ambitnych celów i poszerzonych odpowiedzialności” - takimi słowami Sekretarz Generalny Antonio Guterres rozpoczął United Nations Global Compact Leaders Summit 2020. Światowy szczyt w Nowym Jorku jest inauguracją obchodów 20-lecia największej na świecie inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju - United Nations Global Compact.

Dziś drugi dzień Leaders Summit 2020. Wirtualny szczyt odbywający się w dniach 15-16 czerwca jest największym spotkaniem liderów sektora prywatnego, którzy chcą stawić czoła wyzwaniom społecznym i osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 
Wydarzenie bije rekordy popularności - ponad 15 tysięcy zarejestrowanych uczestników z ponad 100 krajów. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia tuż po wystąpieniu wysokich przedstawicieli ONZ, głos zabrali światowi liderzy - kanclerz Angela Merkel, noblista oraz były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych - Al Gore, prezydenci Botswany, Kolumbii, Kostaryki, Etiopii, księżna Victoria - następczyni tronu Szwecji oraz polski przedstawiciel minister klimatu i prezydent COP 24 - Michał Kurtyka. Minister w swoim wystąpieniu podziękował ponad 200 ekspertom, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szczytu oraz dodał: „Kwestie, nad którymi będziecie debatować podczas szczytu przywódców, są bardzo bliskie mojemu sercu i naszemu poglądowi na przyszłość - klimat i nierówności, czyniąc naszą planetę lepszym miejscem do życia i nie pozostawiając nikogo za sobą”.
 
Tegoroczny szczyt odbywa się pod hasłem „Recover Better, Recover Stronger, Recover Together” i trwa nieprzerwanie przez 26 godzin, jednocześnie umożliwiając kilkudziesięciu liderom największych światowych korporacji, szefom rządów, przedstawicielom świata akademickiego oraz reprezentantom ponad 20 agencji, funduszy i programów ONZ włączyć się do wspólnej dyskusji.

Podczas Leaders Summit 2020 dobywają się również sesje regionalne z udziałem polskiej delegacji na Szczyt. Polska będzie reprezentowana na dwóch panelach, których współgospodarzem będzie Global Compact Network Poland:

Climate Change & Just Transition, 16 czerwca 2020, 12:00-13:00 (CEST),

Partnerships in Response to Covid19, 16 czerwca 2020, 13:00-14:00 (CEST).

„Polska zasiada w Radzie Rządowej United Nations Global Compact, bo idea zrównoważonego rozwoju jest nam bardzo bliska. Szczyt United Nations Global Compact Leaders Summit, w którym wezmę udział, to szansa na wymianę poglądów z ludźmi, którzy na co dzień działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjego oraz moimi kolegami z Polski, Ukrainy, Gruzji i Turcji wezmę udział w panelu dotyczącym klimatu i transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Omówimy działania, które należy podjąć, aby przyspieszyć ten proces oraz wspólnie zastanowimy się, jaką rolę powinien w nim odegrać rząd i biznes. Troska o klimat jest naszym wspólnym zadaniem” - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, tym samym zapowiadając swój udział w panelu „Climate Change & Just Transition”. Kryzys spowodowany pandemią COVID 19 ujawnił słabość sektorów opartych na paliwach kopalnianych oraz pokazał krajom konieczność budowania odporności poprzez przyspieszenie przejścia z wysokoemisyjnej gospodarki na zieloną oraz realizacji długoterminowej strategii zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 roku, szczególnie w państwach regionu Europy Wschodniej. Na temat gotowości do realizacji ambitnych celów klimatycznych, wzajemnego wzmocnienia i zapewnienia sprawiedliwej transformacji obejmującej sprawiedliwość klimatyczną, społeczną i energetyczną zbierze w panelu również głos Piotr Michałowski, dyrektor biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce oraz Jerzy Kwieciński, prezes PGNIG S.A.

Czy transport kolejowy przejdzie na zieloną energię? „Jesteśmy gotowi na rozwiązania w zakresie czystej energii dla kolei. Ich rozwój przyspieszy proces regeneracji po pandemii” - powiedział Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka. Na dziś energia dla kolei w Polsce to 1,7% całości energii elektrycznej pobieranej z sieci. Projekt przygotowany przez PKP Energetyka „Zielonej Kolei” zakłada przejście na energię za słońca i wiatru w 85%. Obecnie 80% energii w Polsce jest wytwarzana z węgla. Projekt „Zielona Kolej” wprost wpisuje się w polityki klimatyczne ONZ, dlatego podczas panelu „Partnerships in Response to Covid19” zaprezentuje go prezes PKP Energetyka.

„W tym specyficznym czasie możemy łatwo przekonać się, że podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju, bez względu na region, kraj lub biznes, przygotowuje nas do wspierania ludzi, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych globalnych wydarzeń. Zdrowe, zrównoważone miasta, w których budujemy partnerstwa sprawią, że będą one bardziej ukierunkowane na ludzi. Ekologia, inteligentne korzystanie z technologii oraz poszanowanie natury jest tym, co nazywamy budowaniem dla lepszego społeczeństwa” - dodała druga polska uczestniczka panelu Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes Skanska C.D. Europe. Zrównoważony rozwój z definicji to konieczność zaspokajania potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, poprzez takie prowadzenie biznesu, aby generować dochody, a nie kapitał. To nic innego, jak kolejny aspekt dobrych praktyk biznesowych oraz dążenie do sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości, nawiązując partnerstwa pomiędzy różnymi sektorami biznesu. Z jego założeniami wiąże się zarówno pozytywny wpływ na ludzi, ekonomię i środowisko, ale także minimalizacja wpływu negatywnego.

„To największy test, jaki wspólnie przeszliśmy od czasu powstania Narodów Zjednoczonych. COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla całej ludzkości, ale ludzie żyjący w strefach konfliktu są szczególnie narażeni na spustoszenia” - podsumował w dniu wczorajszym swoje wystąpienie były Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon. Teraz bardziej niż kiedykolwiek globalna społeczność biznesowa musi wykazać się przywództwem w reagowaniu na pogłębiające się nierówności oraz groźby odwrócenia się postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i paryskiego porozumienia klimatycznego. Leaders Summit jest niepowtarzalna okazją, aby światowi przywódcy odpowiedzieli wspólnie na pytanie - w jaki sposób możemy odbudować bardziej integracyjne, sprawiedliwe i równe społeczeństwa oraz gospodarki przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zarejestruj się na United Nations Global Compact Leaders’ Summit 2020: https://registration.unglobalcompact.org/website/12559/home/
 
United Nations Global Compact


Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r., skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Global Compact Network Poland


Sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewnia praktyczne wskazówki oraz promuje działania na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.