• <
urząd_morski_gdynia_2021

Gróbarczyk: Rząd chce, aby polskie statki wróciły pod biało-czerwoną banderę

pc/PAP

05.08.2019 02:48 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Gróbarczyk: Rząd chce, aby polskie statki wróciły pod biało-czerwoną banderę
Gróbarczyk: Rząd chce, aby polskie statki wróciły pod biało-czerwoną banderę - GospodarkaMorska.pl

Rząd Prawa i Sprawiedliwości za cel postawił sobie to, aby statki pływające pod tanimi banderami czy innymi banderami wróciły pod banderę biało-czerwoną, oczywiście w rozumieniu: polski system podatkowy – mówił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w środę w Sejmie podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy dotyczącej podatku dochodowego dla marynarzy. Zakłada on, że zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

– Nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska i PSL, przygotowali ustawę, która tylko i wyłącznie dotyczy polskiej bandery. To zostało zakwestionowane przez Komisję Europejską. W związku z tym był ten czas, który przede wszystkim spożytkowaliśmy na negocjacje z Komisją Europejską, notyfikowanie tej ustawy i rozszerzenie o wszystkie bandery krajów unijnych. Wydaje się, że ta ustawa jest niezwykle ważna dla polskich marynarzy – w końcu reguluje sprawę płacenia podatków, dotyczy bardzo szerokiej grupy marynarzy i jest tym drugim krokiem, o którym mówiłem, do powrotu statków pod polską banderę – mówił szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dodał, że najważniejszą rzeczą jest to, aby w świetle prawa unijnego ustawa dotycząca podatku dochodowego dla marynarzy mogła wejść do prawa polskiego.

Projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu realizację stanowiska Komisji Europejskiej, przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, który zmieniał art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – „ustawy o PIT” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Środek pomocowy polega obecnie na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

Według Komisji Europejskiej przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby zapobiec dyskryminacji tych państw; takie rozwiązanie stosowane jest też w innych państwach członkowskich.

Projekt ustawy zakłada zmianę art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT o statki podnoszące banderę państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, dodatkowo proponuje się zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego przez zastąpienie terminu „okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „co najmniej 183 dni”. Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli „co najmniej 183 dni”.

Nie ulegnie zmianie obowiązek podatkowy marynarzy; projekt wprowadza natomiast możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego marynarzy mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a pracujących na statkach pod banderą państwa członkowskiego UE lub EOG, którzy spełnią kryteria określone w projekcie.

Po zgłoszonych podczas drugiego czytania ustawy poprawkach, Sejm skierował projekt ponownie do komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Gróbarczyk zapowiedział, że przed rządem ustawa o zatrudnieniu na morskich statkach handlowych, regulująca przede wszystkim kwestie składek socjalnych.

– Jest ona obecnie w przygotowaniu i prośba pana prezydenta, aby on był właścicielem tej ustawy, wydaje się dawać ogromne szanse na przeprowadzenie, przeprocedowanie jej, tak aby skutecznie zrealizować ten proces – mówił w Sejmie Gróbarczyk.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.