• <
siemens_gamesa_2022

14 października branża morska spotka się w Gdyni

gm

30.09.2022 14:11
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski 14 października branża morska spotka się w Gdyni

Partnerzy portalu

14 października branża morska spotka się w Gdyni - GospodarkaMorska.pl

Trwa rejestracja na 21. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022, podczas którego przedsiębiorcy, eksperci z sektora morskiego, samorządowcy, ekonomiści oraz przedstawiciele świata nauki omawiać będą wyzwania i szanse sektora gospodarki morskiej w nowym otoczeniu geopolitycznym.

Forum Gospodarki Morskiej odbędzie się 14 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, która stanie się centrum gorących branżowych dyskusji istotnych dla regionu i Polski.

– Myśleliśmy, że po pandemicznej przerwie powrócimy nareszcie do normalności. Jednak wojna w Ukrainie spowodowała kolejne kryzysy, kolejne zagrożenia. O tym właśnie chcemy rozmawiać podczas tegorocznego Forum – mówi Sławomir Kalicki, lider merytoryczny Forum Gospodarki Morskiej.

Dr Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, omówi obecną sytuację geopolityczną i jej skutki dla naszego regionu. Natomiast sytuację ekonomiczną przeanalizuje Jacek Wiśniewski, wieloletni, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. Obecność na Forum potwierdzili również: Marisa Farrugia, ambasador Republiki Malty oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii.

– Forum Gospodarki Morskiej na trwale wpisało się do kalendarza wydarzeń biznesowych Gdyni. Nasze miasto bardzo mocno jest związane z morzem – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Wielu naszych mieszkańców pracuje w firmach z tego sektora, wiele przedsiębiorstw z tej branży ma tutaj swoją siedzibę, więc jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, aby ten sektor się prężnie rozwijał.

Okiem eksperta


Lider panelu Technologie Morskie, Adam Niklewski wraz z zaproszonymi gośćmi omówi nowe, alternatywne paliwa okrętowe, ich dostępność zarówno od strony technologii jak i infrastruktury, szczególnie w odniesieniu do polskich portów. Uczestnicy dyskusji zastanowią się również nad konsekwencjami regulacji prawnych, które będą dotyczyły pomiaru śladu węglowego w transporcie morskim.

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego poprowadzi panel Przemysły Jachtowe,  którego uczestnicy będą omawiali rozwiązania, jakie należy zastosować, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w przemyśle jachtowym.

Tomasz Pelc, lider panelu Energia Odnawialna, wraz z gośćmi omówi wpływ realizacji Europejskiej Strategii Offshore oraz Europejskiej Strategii Wodorowej na zmiany zachodzące w gospodarce. Dyskusje dotyczyć będą też wymagań stawianych przez UE oraz rozwiązań dla przemysłu związanych z zeroemisyjnością.

Podczas panelu Logistyka Morska, rozmówcy wraz z liderem Markiem Tarczyńskim,  przeanalizują wpływ kryzysu wywołanego pandemią na zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Paneliści zastanowią się także, jakie skutki wywołają w polskich portach morskich sankcje wojenne nałożone na Rosję.

Lider panelu poświęconego portom morskim, Piotr Pawłowski, poprowadzi dyskusję o długoterminowej wizji rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prezesi portów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia omówią też potrzeby i oczekiwania swoich partnerów biznesowych wobec infrastruktury portowej.

Miecznik


Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie seminarium poświęcone programowi Miecznik – obecnie najważniejszemu programowi modernizacji polskiej marynarki wojennej. Dyskusje dotyczyć  będą założeń programu oraz transferu technologii i wiedzy. Specjaliści i eksperci m.in. z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Babcock International oraz Thales omówią założenia programu, planowane inwestycje, modernizacje w stoczniach, potrzeby rekrutacyjne i łańcuch dostaw.

Bieżąca tematyka i ciekawi rozmówcy


Tematy zaproponowane przez organizatorów Forum dotyczą najważniejszych, bieżących zagadnień gospodarczych, a dobór rozmówców gwarantuje ciekawą i rzeczową dyskusję. Propozycję dodatkowych zagadnień lub pytania do panelistów skierować można poprzez zakładkę „zadaj pytanie”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej: https://forum.gdynia.pl/.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.