• <

Wolontariat w WWF. Pomóż mapować bariery na rzekach!

02.09.2020 13:37 Źródło: wwf.pl
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wolontariat w WWF. Pomóż mapować bariery na rzekach!

Partnerzy portalu

Wolontariat w WWF. Pomóż mapować bariery na rzekach! - GospodarkaMorska.pl
fot. WWF Polska

WWF Polska szuka nieustraszonych, zmotywowanych i zainspirowanych do działania osób, które będą wspierać program Strażników Rzek WWF poprzez mapowanie przegród na rzekach na wskazanym i uzgodnionym odcinku ok. 50 km rzek. Poszukiwanych jest 12 osób, które poświęcą swój czas (około 5-7 dni) i zaangażują się w badania terenowe, mające na celu wykrycie i opisanie faktycznie istniejących przegród na rzekach.

Rzeki i ich doliny na całym świecie należą do ekosystemów najbogatszych pod względem różnorodności biologicznej, a jednocześnie najbardziej zdegradowanych. Przyczyną tego są m.in. skażenia wody, regulacje koryt rzek, ograniczanie obszarów zalewowych, przegradzanie rzek budowlami piętrzącymi wodę oraz nadmierny połów ryb. Rzeki to arterie kontynentów. Drogi migracji organizmów, energii, osadów, miejsce rozrodu, odpoczynku i zimowania wielu gatunków zwierząt. To właśnie ekosystemy wodne są obecnie na świecie najbardziej zagrożone. Według indeksu żyjącej planety (LPI – Living Planet Index) liczebność organizmów związanych z wodą spadła od lat 70 o 83%, a liczebność migrujących ryb w Europie aż o 93%! To największe straty spośród wszystkich rodzajów ekosystemów.

Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest przegradzanie rzek: zaporami, jazami, progami, przepustami. Dramatycznie skurczyła się populacja węgorza, certy, troci, łososia… Ryby nie mogą migrować na tarło, nie mogą powracać na odcinki żerowiskowe. Szacuje się, że w Europie może istnieć nawet 1 przegroda na 1 km rzeki! W Polsce mamy ok. 150 tys. kilometrów rzek. W oficjalnych bazach danych znajdują się informacje o ok. 16,5 tys. barier. W rzeczywistości może być ich nawet 2-3 krotnie więcej.

Na świecie coraz więcej mówi się o renaturyzacji rzek, otwieraniu ich dla migrujących organizmów (i transportu sedymentów, niezbędnego do właściwego funkcjonowania rzeki). W Polsce temat rozbiórki istniejących zapór dalej jest nowością. Dzięki pracy organizacji przyrodniczych, w tym Fundacji WWF Polska, staramy się doprowadzić do rozbiórki wybranych barier. Żeby móc mądrze (tj. bez szkody dla ludzi, a z dużym pozytywnym efektem dla ryb) usuwać bariery na rzekach potrzebna jest jednak wiedza. Wiedza o tym, gdzie dokładnie i ile barier jest na danej rzece.

Dzięki wolontariatowi w programie Strażnicy Rzek WWF możesz uczestniczyć w międzynarodowym projekcie badawczym i swoją pracą przyczynić się do ratowania migrujących gatunków ryb i minogów.

Aplikacje prosimy przesyłać poprzez https://www.wwf.pl/oferty-pracy do 7 września 2020 roku.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.