• <
pge_baltica_390x100_duży

Wody Polskie interweniują w sprawie śniętych ryb w Kanale Gliwickim

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wody Polskie interweniują w sprawie śniętych ryb w Kanale Gliwickim

Partnerzy portalu

Trwa monitoring sytuacji w Kanale Gliwickim związany ze stwierdzeniem śniętych ryb. W niedzielę od wczesnych godzin porannych pracownicy obsługujący śluzy Kanału Gliwickiego podjęli z wody ok. 35 kg śniętych ryb, poinformowały Państwowe Gospodarstwo Wodne Wód Polskich.

Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej prowadzą monitoring sytuacji w Kanale Gliwickim w związku z stwierdzeniem śniętych ryb w wodach II sekcji drogi wodnej.

W niedzielę od wczesnych godzin porannych do przedpołudnia pracownicy obsługujący śluzy Kanału Gliwickiego podjęli z wody ok. 35 kg śniętych ryb w II sekcji drogi wodnej oraz ok. 1 kg w IV sekcji. W ciągu czterech dni, w których przeprowadzana była inspekcja, wyciągnięto około 150 kg ryb. PGW WP poinformowało również, że w pozostałych lokalizacjach Kanału Gliwickiego, w Kanale Kędzierzyńskim oraz w rzece Odrze na odcinku w zarządzie RZGW w Gliwicach nie występują śnięte ryby.

"O zaistniałej sytuacji w ramach wzajemnego ostrzegania i współpracy poinformowano wojewodów Śląskiego i Dolnośląskiego oraz WCZK i WIOŚ w sąsiednich województwach. Wojewoda opolski zalecił prowadzenie stałych, codziennych i rozszerzonych o występowanie ichtiotoksyn badań próbek wody na II sekcji Kanału Gliwickiego. W celu przeciwdziałania potencjalnemu rozprzestrzenianiu się złotej algi ujście Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego zostanie przegrodzone zaporą z biostabilizatorem", poinformował na swoich social mediach wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

RZGW Gliwice, PSR, PSP i OSP oraz PZW zapewniły, że będą kontynuować stały i szczegółowy monitoring wód całego opolskiego odcinka Kanału Gliwickiego.

"Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą wzmożone działania obserwacyjne, zarówno od strony wody w czasie rejsów kontrolnych, jak i od strony lądu", zaznaczyło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wód Polskich w Gliwicach.(PAP)

Autorka: Julia Szymańska

jms/ mir/

Fot. Depositphotos

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.