• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Coraz bliżej VII Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju"

gm

22.08.2022 12:40
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Coraz bliżej VII Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju"

Partnerzy portalu

Coraz bliżej VII Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" - GospodarkaMorska.pl
Fot. promocyjne

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z dominujących tematów dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa państwa. O tej sprawie będzie też mowa podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej. 

Infrastruktura krytyczna obejmuje zarówno rzeczywiste, jak i cybernetyczne systemy niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i państwa. Zatem będą to systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatyczne , zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 

– W obliczu rewolucji technologicznej i wszechobecnej informatyzacji infrastruktura krytyczna staje się w większym stopniu podatna na zagrożenia cybernetyczne o charakterze hybrydowym, nie tylko w rozumieniu ataków hakerskich, ale także propagandy i dezinformacji – mówi Maciej Kluczyński, moderator panelu „Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdaniem prezesa PTBN, zapewnienie bezpieczeństwa państwu wymaga uwzględnienia zagrożeń wynikających z zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego jako elementu ochrony infrastruktury krytycznej.

– Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce kojarzy się nam przede wszystkim z sześcioma rodzajami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – mówi dr Damian Szlachter z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z uczestników panelu. – Jednakże współczesne działania dezinformacyjne prowadzone w cyberprzestrzeni RP wobec wybranych sektorów infrastruktury krytycznej wymuszają ich aktualizację. Celem tych złożonych operacji jest wywołanie zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego u danego operatora, a docelowo doprowadzenie m.in. do naruszenia bezpieczeństwa fizycznego obiektu ataku.

Z zagadnieniami infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni są związane co najmniej dwa równolegle występujące procesy. Pierwszy dotyczy zabezpieczenia całego systemu obsługującego ją w cyberprzestrzeni. Drugi proces jest  związany z bezpieczeństwem informacji, w tym z budowaniem odporności na działania dezinformacyjne w mediach społecznościowych i na walkę informacyjną. 

– Polem do walki informacyjnej jest internet, w tej chwili przede wszystkim portale społecznościowe – mówi dr Anna Rożej-Adamowicz, wiceprezes firmy Inseqr sp. z o.o., uczestniczka panelu. - Chcę też zwrócić uwagę pewne coraz bardziej widoczne powiązanie, Otóż w tych samych źródłach (profilach, grupach) pojawiają się wpisy pokazujące rzekome zagrożenia ze stromy sieci 5G, następnie sprzeciwiające się szczepionkom, a od kilku miesięcy popierające rosyjską agresję na Ukrainę.

Rola mediów społecznościowych w procesie wzmacniania bezpieczeństwa informacji jest kluczowa. Wynika między innymi z szybkości rozprzestrzeniania się informacji w sieci.

VII Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej (al. Powstańców Warszawy). 

Link do rejestracji na konferencję: TUTAJ


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.