• <
PZT_1100x200_gif_2020

Styczeń na placu budowy pogłębiania toru wodnego Szczecin - Świnoujście

Strona główna Porty, logistyka Styczeń na placu budowy pogłębiania toru wodnego Szczecin - Świnoujście
Styczeń na placu budowy pogłębiania toru wodnego Szczecin - Świnoujście - GospodarkaMorska.pl
fot. ums.gov.pl

sons

27.01.2021 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

„Modernizacja toru wodnego Świnoujście –Szczecin do głębokości 12,5 m” Informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach projektu

Postęp prac

- trwają prace  czerpalne  na  Ostrowie  Grabowskim (jednostki  Wenda  i  Kraken oraz 5 szaland), urobek odkładany jest na wyspie W28,

- trwają roboty palowe na Wyspie Radolin,

- pogłębiarki Vox Amalia oraz Meuse River wykonują prace czerpalne na km 41do km 62,

- na wyspie W22 trwa odkład urobku prowadzony rurociągami na obrzeżu wyspy (ponad powierzchnia wody) oraz był prowadzony pontonem (ponton zakończył już pracę i stacjonuje w Trzebieży) we wnętrzu wyspy, natomiast na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy,

- usunięto konstrukcję istniejącej stawy nawigacyjnej na Ostrowie  Grabowskim oraz odebrano nową stawę, usunięto także dalbę 87 oraz 44,

- wykonano badania CPT (dla określenia stopnia plastyczności, zagęszczenia gruntu,  wytrzymałości)  dla  obrzeży  wyspy  W22  i  W28,  wyniki  potwierdziły założenia Wykonawcy,

- Wykonawca finalizuje oczyszczanie dna   z obiektów  ferromagnetycznych potencjalnie   niebezpiecznych,obiektów  pozostałych  oraz  mogącymi  być zabytkami, które kolidowały z przebiegiem lokalizacji inwestycji,

Warunki żeglugi

W związku z pracami rozbiórkowymi dwóch nitek gazociągów DN 500 i DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na km 44,460 toru wodnego Świnoujście-Szczecin przez  GAZ-SYSTEM  S.A.  od  26  do  28  stycznia  br.  zostaje  zamknięty akwen o promieniu 500 m (Komunikat nr 2 Kapitana Portu Szczecin).

Aktualną  informację  o  bieżących  pracach  wszystkich  jednostek wykonawcy  na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów,  dyspozytorzy  portu  i  piloci  morscy.  Wszystkich  użytkowników  akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie –warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne.

Monitoring przyrodniczy

Zakończono prace  związane  z  monitoringiem  teriofauny  (bóbr  i  wydra).  Raport obecnie jest weryfikowany przez nadzór przyrodniczy. Pod koniec grudnia 2020 r. przeprowadzono kontrolę ornitologiczną z łodzi, licząc ptaki wzdłuż toru wodnego pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, na długości 61 km oraz szlakiem biegnącym równolegle do toru wodnego na Zalewie Szczecińskim (pobliże sztucznych wysp). Odnotowano 3313 osobników ptaków wodno-błotnych z 17 gatunków. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były kormoran (899os.) oraz mewa siwa (799 os.). Zaobserwowano  również  m  in.  gągoły,  mewy  srebrzyste,  nurogęsi,  krzyżówki, ogorzałki, perkozy dwuczube i czaple siwe.


Para gągołów Bucephala clangula spłoszone z toru wodnego na Roztoce Odrzańskiej.23.12.2020. fot. M. Jasiński,  Fot. 2. Część stada nurogęsi Mergus merganser żerujących przy torze na Zalewie Szczecińskim. 23.12.2020. fot. M. Jasiński


Grupa mew siwych Larus canus odpoczywających na pogłębiarce na Roztoce Odrzańskiej. 23.12.2020. fot. M. JasińskiStado mew siwych Larus canus oraz mew srebrzystych Larus argentatus żerujących przy pogłębiarce na Roztoce Odrzańskiej. 23.12.2020. fot. M. Jasiński
MTG_INTERMARE_2021_390X100
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 67,47 $ baryłka  0,75% 06:57
 Cyna 25090,00 $ tona 2,39% 2 mar
 Cynk 2820,00 $ tona 1,15% 2 mar
 Aluminium 2176,00 $ tona 1,02% 2 mar
 Pallad 2332,25 $ uncja  0,31% 06:57
 Platyna 1129,45 $ uncja  -0,08% 06:57
 Srebro 25,30 $ uncja  -0,28% 06:57
 Złoto 1693,90 $ uncja  -0,06% 06:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.