• <
smartre_2023

Rząd planuje przedłużyć do 2026 roku wsparcie OZE

08.07.2020 14:01 Źródło: ISB News
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rząd planuje przedłużyć do 2026 roku wsparcie OZE

Partnerzy portalu

Rząd planuje przedłużyć do 2026 roku wsparcie OZE - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Rząd planuje przedłużenie o pięć lat, do 30 czerwca 2026 roku maksymalnego terminu udzielania pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

Zapowiadał to blisko miesiąc temu wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, termin obowiązujących programów pomocy publicznej upływa 30 czerwca 2021 r.

Programy kierowane są do wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej oraz do mikro- i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP.

Realizacja udziału energii z OZE zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 – to 21-23% udziału energii OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację).

Planowane przedłużenie terminu wymaga uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Projekt ma objąć również:

- zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW;

- zapisanie w ustawie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii;

- zmiany redakcyjne i porządkujące zmiany wprowadzonych w poprzednich nowelizacjach.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.