• <

Wody Polskie szukają wykonawcy wrót sztormowych na Tudze

pc

12.08.2019 10:26 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wody Polskie szukają wykonawcy wrót sztormowych na Tudze
Wody Polskie szukają wykonawcy wrót sztormowych na Tudze - GospodarkaMorska.pl

Wody Polskie poszukują wykonawcy wrót sztormowych na rzece Tudze. W piątek opublikowano ogłoszenie o przetargu. Termin składania ofert mija 11 września.

Wrota mają powstrzymywać wody powodziowe wdzierające się do rzek z Zalewu Wiślanego podczas zjawiska cofki, wywołanego wiatrami sztormowymi. Takie wezbrania zagrażają Nowemu Dworowi Gdańskiemu oraz terenom przyległym do koryta rzeki Tugi. Realizacja inwestycji zmniejszy zagrożenie powodziowe regionu.

W ramach przetargu przewidziano budowę wrót sztormowych (przeciwsztormowych) zlokalizowanych przy ujściu rzeki Tugi do Szkarpawy. Mają one odcinać rzekę Tugę od wód wezbrania sztormowego napływających z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą. Wrota zaprojektowano jako budowlę 3-przęsłową z 2 przęsłami z zamknięciami w formie wrót 2 x 6,5 m netto oraz jednym przęsłem z zamknięciem w postaci zasuwy stalowej o świetle 3,0. Wody Polskie poinformowały w ogłoszeniu o przetargu, że budowa wrót obejmuje także: przygotowanie ok. 200 m korytarza rzeki i międzywala, przebudowę wałów przeciwpowodziowych, budowę przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik; budowę nowego odcinka kanału Pryżnik; przebudowę kanału Pryżnik; budowę budynku obsługi; instalacje mechaniczne, automatykę i monitoring oraz przebudowę odcinka linii telekomunikacyjnej.

O zwycięstwie w przetargu decydują: cena (60%) oraz okres gwarancji i rękojmi (40%). Prace powinny zakończyć się do 31 października 2021 r.

Budowa wrót sztormowych u ujścia Tugi do Szkarpawy jest jednym z zadań dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37500,00 $ tona 2,53% 24 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 2,17% 24 wrz
 Aluminium 2905,00 $ tona -1,06% 24 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.