• <
escort_980x120_gif_2020

IMO, UNDP i sektor prywatny łączą siły w celu ochrony morskiej różnorodności biologicznej i ograniczenia emisji

sons/offshore-energy

09.06.2020 09:52 Źródło: offshore-energy.biz
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo IMO, UNDP i sektor prywatny łączą siły w celu ochrony morskiej różnorodności biologicznej i ograniczenia emisji

Partnerzy portalu

IMO, UNDP i sektor prywatny łączą siły w celu ochrony morskiej różnorodności biologicznej i ograniczenia emisji - GospodarkaMorska.pl

W celu rozwiązania dwóch najbardziej palących problemów środowiskowych naszych czasów - inwazyjnych gatunków i emisji gazów cieplarnianych (GHG) - uruchomiono przełomowy Globalny Sojusz Przemysłu (GIA).

GIA zrzesza zainteresowane strony z sektora prywatnego i z GloFouling Partnerships, projektu prowadzonego przez podmioty Narodów Zjednoczonych, mającego na celu zwrócenie uwagi na transfer szkodliwych gatunków wodnych poprzez biofouling.

Sojusz został oficjalnie zainaugurowany 8 czerwca, podczas spotkania online z udziałem przedstawicieli CleanSubSea, ECOsubsea, HullWiper i Sonihull, a także Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Oczekuje się, że więcej firm dołączy do sojuszu.

Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim, powiedział, że nowy sojusz po raz pierwszy połączy wszystkie branże morskie w poszukiwaniu rozwiązań dwóch kluczowych problemów środowiskowych wpływających na naszą planetę - ochrony różnorodności biologicznej mórz i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

„W ramach tej nowej inicjatywy mistrzowie branży z różnych sektorów spotykają się, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom i dążyć do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów oceanicznych” - powiedział Lim.

Jak poinformowano, GIA przyspieszy opracowywanie rozwiązań usprawniających zarządzanie biofoulingiem morskim, który polega na gromadzeniu się organizmów wodnych na kadłubach statków lub konstrukcjach zanurzonych, takich jak platformy i instalacje akwakultury.

Biofouling może doprowadzić do wprowadzenia potencjalnie inwazyjnych gatunków do nowych środowisk, w których mogą zagrozić gatunkom rodzimym i spowodować nieodwracalne szkody dla różnorodności biologicznej. Ma także mierzalny wpływ na wiele sektorów gospodarki, takich jak rybołówstwo, akwakultura i energia oceaniczna. Po zadomowieniu się w nowym ekosystemie, gatunki inwazyjne są niezwykle trudne - jeśli nie niemożliwe - do wyeliminowania.

Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa biologicznego na morzu zrzesza firmy z sektora prywatnego z różnych branż dotkniętych biofoulingiem, w tym z żeglugi, akwakultury, ropy naftowej i gazu na morzu oraz odnawialnych źródeł energii w oceanach. Morscy "mistrzowie" będą współpracować z GloFouling Partnerships Project, wspólną inicjatywą Global Environment Facility (GEF), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i IMO. Kluczowymi celami GIA są: wykorzystanie zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych; ułatwienie wkładu przemysłu w rozwój polityki i pozytywne wpływanie na procesy reform oraz rozwój i rozpowszechnianie rozwiązań technologicznych w celu poprawy zarządzania biofoulingiem.

Oczekuje się również, że prace GIA przyczynią się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Biofouling zwiększa opór statków, zmuszając je do spalania większej ilości paliwa, w celu utrzymania prędkości. Oczekuje się, że nowy globalny sojusz będzie promował rozwiązania poprawiające parametry hydrodynamiczne statków, a tym samym przyczyni się do znacznego zmniejszenia śladu węglowego w przemyśle żeglugowym.

Andrew Hudson, szef UNDP's Water & Ocean Governance Program, zauważył:

„W UNDP z przyjemnością obserwujemy utworzenie GIA, która może pomóc nam wszystkim we współpracy w usuwaniu kluczowych barier, w celu przekształcenia przemysłu morskiego i ukierunkowania jego wkładu w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z żeglugi.”

Jose Matheickal, szef Departamentu ds. Partnerstwa i Projektów IMO, powiedział, że „ten sojusz dotyczy pionierskich wysiłków wszystkich gałęzi przemysłu morskiego w podejmowaniu walki z gatunkami inwazyjnymi oraz wszelkiej kreatywności i innowacji, wprowadzanych w celu opracowania rozwiązania. Zawarcie takiego sojuszu wśród obecnych czterech partnerów założycieli stanowi podstawę potencjalnie bardzo dużego globalnego partnerstwa między podmiotami branży morskiej.”

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.