• <
escort_980x120_gif_2020

Senat bez poprawek przyjął zmiany do „Programu ochrony brzegów morskich”

02.10.2015 09:56 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Senat bez poprawek przyjął zmiany do „Programu ochrony brzegów morskich”

Partnerzy portalu

Senat bez poprawek przyjął zmiany do „Programu ochrony brzegów morskich” - GospodarkaMorska.pl

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat.

- Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich i pozwolą na lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel -powiedziała wiceminister Dorota Pyć.

Nowelizacja umożliwi monitoring całego wybrzeża, a nie tylko jego odcinków oraz zwiększy bezpieczeństwo na obszarach nadmorskich. Program przewiduje wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, stabilizację linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów.

Ustawa usprawni także wykonywanie przez urzędy morskie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, a także wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża. Przyjęte rozwiązania zapewnią też skuteczne reagowanie na zagrożenia wynikające z erozji brzegu morskiego.

Program ochrony brzegów morskich jest finansowany z budżetu państwa. Maksymalny limit wydatków budżetowych na cały okres realizacji (lata 2004 - 2023) to 911 mln zł, przy czym minimalna roczna kwota wydatków budżetu państwa wynosi 34 mln zł.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.