• <
CHIPOLBROK_TOP

Powstanie Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa

20.07.2015 06:44 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Powstanie Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa
Powstanie Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

MSC (Marine Stewardship Council) uruchomiło nowy światowy fundusz wspierający najważniejsze badania naukowe oraz projekty służące poszerzeniu wiedzy i wspierające rybołówstwo małoskalowe oraz rybołówstwa w krajach rozwijających się, które starają się o uzyskanie certyfikatu MSC.

Światowy Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa rozpoczyna działalność z początkowym kapitałem 400 000 funtów na okres dwóch lat. Uruchomienie Funduszu odzwierciedla zaangażowanie MSC w zwiększenie dostępności programu certyfikacji MSC dla coraz większej liczby organizacji rybackich na całym świecie.

 „Wizją MSC są tętniące życiem morza i oceany na całym świecie oraz zasoby ryb i owoców morza zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń. Po ponad piętnastu latach od powstania MSC, ponad 250 grup rybackich posiada certyfikat zgodności ze standardem MSC, dowodząc, że są liderami w zrównoważonym zarządzaniu drogocennymi zasobami mórz i oceanów” – powiedział Rupert Howes, CEO MSC.

 „Jednakże dla wielu rybaków uzyskanie rezultatów wymaganych przez MSC i poddanych niezależnej i ugruntowanej naukowo ocenie wciąż stanowi duże wyzwanie. Powołaliśmy fundusz po to, by wspierać projekty, których celem jest przezwyciężenie trudności związanych z dostępnością niezbędnej wiedzy czy innych przeszkód, wobec których stają rybołówstwa starające się o uzyskanie certyfikatu. Fundusz ma przede wszystkim wspierać dostępność programu MSC dla większej liczby rybaków i grup rybackich na świecie i zmniejszać bariery, z jakimi borykają się rybołówstwa dążące do osiągnięcia standardu MSC” – dodał Howes.

MSC zaprasza do składania wniosków na prowadzenie przełomowych badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych, technologicznych i związanych z zarządzaniem, jakie rybołówstwa napotykają w dążeniu do osiągnięcia standardu MSC, jak również wzmacniających zdolność kadr do służenia pomocą rybołówstwu małoskalowemu oraz w krajach rozwijających się w ich staraniach o wprowadzanie udoskonaleń i uzyskanie certyfikatu.

Fundusz jest otwarty dla instytucji naukowych, niezależnych badaczy, przedstawicieli sektora rybołówstwa oraz organizacji pozarządowych. MSC podejmie aktywne starania na rzecz pozyskania dodatkowego zewnętrznego wsparcia finansowego w celu zwiększenia ogólnej skali funduszu, a tym samym potencjalnych grantów dostępnych dla wnioskodawców.

 „Ta inwestycja nie tylko pozwoli większej liczbie rybołówstw na spełnienie ich aspiracji dotyczącymi zrównoważonego i zgodnego z potrzebami ekosystemowymi zarządzania rybołówstwem, ale również pomoże zagwarantować dostępność zasobów ryb i owoców morza i gospodarki opartej na rybołówstwie dla przyszłych pokoleń.” – dodał Howes.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 roku. Lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona pod koniec roku.

Organizacje i osoby zainteresowanie składaniem wniosków mogą uzyskać formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne wskazówki pod adresem mailowym GFSF@msc.org. Wszystkie wnioski powinny być przygotowane w języku angielskim.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.