• <

Posiedzenie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury

29.09.2015 11:15 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Posiedzenie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury
Posiedzenie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury - GospodarkaMorska.pl

Kolejne, czwarte posiedzenie podgrupy roboczej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ds. akwakultury odbyło się 25 września w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmowy z przedstawicielami organizacji sektora rybackiego dotyczyły ustalenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Dyskutowano nad projektami uchwał Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w sprawie:

  • kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu innowacje w ramach artykułu 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody lub chemikaliów, zamknięte systemy recyrkulacyjne minimalizujące zużycie wody w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. e, i, j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę – zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w ramach artykułu 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury w ramach artykułu 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach artykułu 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu ubezpieczenia zasobów akwakultury w ramach artykułu 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Aby ułatwić ocenę jakości poszczególnych konkursów, a także ułatwić prace nad modyfikacją wag poszczególnych kryteriów w ramach zarządzania wdrażaniem Programu, zaproponowano zastosowanie stałej sumy maksymalnej liczby punktów. Przyjęcie takiego założenia pozwoli na ujednolicenie punktacji, a także wykluczy przypadkowe wartości kryteriów dla poszczególnych kryteriów, co może mieć miejsce podczas zmiany zapisów w trakcie zarządzania Programem.

Powyższe uchwały zostały ostatecznie uzgodnione ze środowiskiem rybackim i zostaną przesłane do członków prekomitetu monitorującego do zatwierdzenia w trybie obiegowym.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.