• <
escort_980x120_gif_2020

Podział dodatkowych kwot połowowych

21.10.2015 05:55 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Podział dodatkowych kwot połowowych

Partnerzy portalu

Podział dodatkowych kwot połowowych - GospodarkaMorska.pl

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486), dokonał podziału dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim.

I tak: dorszy z podobszarów 25-3, śledzi z podobszarów 22-24, śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, szprotów z podobszarów 22-32, łososi z podobszarów 22-31.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:       

Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna dodatkowa kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)  
pon. 8 m 200
8 – 9,99 m  32313,740
10 – 11,99 m  75627,480
12 – 14,99 m  444113,090
15 – 18,49 m 313114,960
18,5 – 20,49 m 191816,830  
20,5 – 25,49 m  222118,700
25,5 – 30,49 m 10813,090
pow. 30,49 m 445,610
Razem 239216 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2402,977 tony rozdysponowane zostało 2402,950 tony. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa dorszy wynosi 27 kg.

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowowąprzyznano w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wnioskówLiczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)
33250,173


Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 4,332 tony rozdysponowane zostało 4,325 tony. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada zachodniego wynosi 7 kg.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi na armatora na statek (t)

pon. 8 m 0
00
8 – 9,99 m  2
15,191
10 – 11,99 m  257
5,191
12 – 14,99 m  17
9
5,191
15 – 18,49 m 11
8
7,787
18,5 – 20,49 m 17
1712,978
20,5 – 25,49 m  2419
25,957
25,5 – 30,49 m 32
28
51,913
pow. 30,49 m 4451,913
Razem 13293 

 

Po zsumowaniu wszkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2525,588 tony rozdysponowane zostało 2525,568 tony. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada centralnego wynosi 20 kg.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:


Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa szprotów na armatora na statek (t)

pon. 12 m 1700
12 – 14,99 m 21144,023
15 – 18,49 m 1298,047
18,5 – 20,49 m 181820,117
20,5 – 25,49 m 252240,233
20,5 – 25,49 m272770,409
pow. 30,49 m4380,467
Razem 12493 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 3518,428 tony rozdysponowane zostało 3518,421 tony. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa szprotów wynosi 7 kg.

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowowąprzyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wnioskówLiczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna dodatkowa kwota połowowa łososi (szt.)
51384

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 179 szt. rozdysponowane zostało 152 szt. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa łososi wynosi 27 szt.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.