• <

39 organizacji pozarządowych z całego świata wzywa do zaprzestania górnictwa głębinowego

PMK

13.06.2017 10:56 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo 39 organizacji pozarządowych z całego świata wzywa do zaprzestania górnictwa głębinowego
39 organizacji pozarządowych z całego świata wzywa do zaprzestania górnictwa głębinowego - GospodarkaMorska.pl

9 czerwca br., w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Oceanów, organizacja Seas At Risk wezwała społeczność międzynarodową do powstrzymania górnictwa głębinowego. Inicjatywa ta została poparta przez 34 członków zrzeszonych przez Seas At Risk (w tym przez Fundację MARE), a także przez członków koalicji Mission Blue, stowarzyszenie BLOOM, organizację Earthworks, oraz przez stowarzyszenie organizacji pozarządowych i obywateli z Wysp Pacyfiku, Australii, Kanady i USA współpracujących przy kampanii przeciwko górnictwu głębinowemu (The Deep Sea Mining Campaign).

Górnictwo głębinowe nie powinno mieć miejsca w świecie, który zobowiązał się do wprowadzenia zrównoważonej konsumpcji i produkcji w ramach agendy 2030. Jeśli nie przestaniemy dążyć do wzrostukonsumpcji i produkcji i nie zastanowimy się nad tym co robimy, narażamy środowisko na utratę jednego z najcenniejszych ekosystemów, który ma zasadniczą rolę do odegrania dl zdrowia naszej planety. – powiedziała w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Oceanów Dr Monica Verbeek, Dyrektor Wykonawczy Seas At Risk.
 

Górnictwo głębinowe stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Strefa głębinowa jest delikatnym i wrażliwym ekosystemem, a wpływ górnictwa na to środowisko jest znaczny, rozległy i potencjalnie oddziaływujący przez tysiące lat, o ile nie już na zawsze. W odróżnieniu od tego, korzyści społeczno-ekonomiczne (jeśli takie istnieją) są krótkotrwałe. Ogromne luki w wiedzy naukowej i wiele związanych z tym niepewności, wymagają ostrożnego podejścia, poczynając od poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań alternatywnych.

Dostępne są zrównoważone alternatywy dla górnictwa głębinowego. Kluczem do rozwiązania jest zmniejszenie zapotrzebowania na surowce poprzez lepszy design produktów, ponowne użytkowanie, naprawę i recykling. Równie istotne jest wprowadzanie zmian w codziennym stylu życia na bardziej zrównoważone. Co roku w Unii Europejskiej, 100 milionów telefonów komórkowych pozostaje nieużytkowanych, natomiast mniej niż 10% jest poddawanych recyklingowi. Stanowi to olbrzymią ilość zmarnowanego złota i innych metali szlachetnych. Te dane wskazują na ogromny potencjał strategii zwiększających efektywność wykorzystania zasobów na całym świecie.

Ponadto raport z 2016 roku zakwestionował potrzebę górnictwa głębinowego w celu zaspokojenia potrzeb mineralnych w zakresie energii odnawialnej. Analiza przeprowadzona przez Instytut na rzecz Zrównoważonej Przyszłości na Uniwersytecie w Sydney (The Institute for Sustainable Futures) wykazała, że do roku 2050 możliwe jest 100-procentowe przejście na energię odnawialną bez konieczności pozyskiwania metali z górnictwa głębinowego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.