• <

22 marca Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego i Światowym Dniem Wody

ew/WFOŚiGW

22.03.2020 13:42 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo 22 marca Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego i Światowym Dniem Wody

Partnerzy portalu

22 marca Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego i Światowym Dniem Wody - GospodarkaMorska.pl

22 marca kraje nadbałtyckie obchodzą, ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską, Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie transportu morskiego i bezpieczeństwa na morzu, na ochronę środowiska i na problemy ludzi związanych z morzem.

Bałtyk jest morzem płytkim, śródlądowym i niemal zamkniętym, a całkowita wymiana wód zajmuje aż 30 lat, dlatego jest niestety jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Zanieczyszczenie to nie jedyny problem Morza Bałtyckiego. Ze względu na jego położenie i rosnącą presję ze strony człowieka staje się ono coraz bardziej zatłoczone, co z kolei prowadzi do rosnącej rywalizacji o zasoby i przestrzeń morską, o którą walczą sektory gospodarki takie jak: rybołówstwo, transport morski, turystyka i rekreacja, energetyka wiatrowa, gazociągi i wydobycie surowców.

Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których celem jest ochrona bądź rekultywacja Morza Bałtyckiego, w tym m.in. konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, tzw. Konwencja Gdańska z 1973 r.; konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, tzw. Konwencja Helsińska z 1974 r.; porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1992 r.

22 marca obchodzony jest również Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Zaledwie 3% procent wody na ziemi, stanowią zasoby wody słodkiej z czego tylko 1% to woda pitna. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. Dlatego świadomość, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, jest tak istotna.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.