• <
konferencj_platforma_lng_2023

Rozpoczyna się remont kolejnego odcinka Długiego Pobrzeża

kw

18.09.2023 09:33 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Rozpoczyna się remont kolejnego odcinka Długiego Pobrzeża

Partnerzy portalu

Fot. DRMG

Dzisiaj rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku Długiego Pobrzeża. Wykonawca robót, firma Doraco, wejdzie na środkowy odcinek, od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia. Remont ma się zakończyć  na początku 2024 roku.

Ze względu na wykonywanie kolektora deszczowego, nastąpi zamknięcie przejścia przez Bramę Św. Ducha na ponad dwa miesiące. Dojście do ul. Św. Ducha oraz do Długiego Pobrzeża poprowadzone zostanie ulicami Pończoszników, Dzianą i Mydlarską.

Remontowany fragment nabrzeża zostanie zawężony, tak jak miało to miejsce w przypadku pozostałych odcinków. Zakres przebudowy obejmuje m.in. całkowitą rozbiórkę istniejących elementów konstrukcyjnych, nośnych i nawierzchniowych nabrzeża, konieczność realizacji prac z akwenu wodnego, proces technologiczny. Ze względów bezpieczeństwa funkcjonowanie kładki w tym okresie będzie niemożliwe.  

W tym etapie robót nastąpi również zamknięcie kładki obrotowej na rzece Motławie. Dojście do Wyspy Spichrzów zostanie poprowadzone poprzez Most Zielony.

Przebudowa konstrukcji Długiego Pobrzeża ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Dodatkowo, dzięki niej, poprawi się estetyka tego miejsca i przywrócone zostaną jego walory historyczne. Wykonawcą została firma Doraco. 

Prace prowadzone są na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas, pełnić ono będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających. W zakresie modernizacji jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.

Koszt prac wyniesie zgodnie z umową ok. 41 mln złotych.

Bollore Logistics
NAVIRETECH

Dziękujemy za wysłane grafiki.