• <
siemens_gamesa_2022

Raport z rynku żeglugowego – sztormowanie armatorów (tydzień 40-42)

ew

19.10.2020 09:43 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Raport z rynku żeglugowego – sztormowanie armatorów (tydzień 40-42)

Partnerzy portalu

Raport z rynku żeglugowego –  sztormowanie armatorów (tydzień 40-42) - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Cały bieżący rok jest dla rynku żeglugowego olbrzymim wyzwaniem. Ostatnie tygodnie nie były inne. Wręcz przeciwnie atmosfera zagrożenia i niepewności, co do przyszłości ogólnogospodarczej narastała.

W ostatnich trzech tygodniach spora ilość statków została złomowana, co powinno mieć z czasem pozytywny wpływ na poprawę warunków frachtowych z punktu widzenia armatorów. Nadal pozytywne sygnały spływają też z morskich rynków energii odnawialnej. O tym i wielu innych najbardziej aktualnych trendach na światowych rynkach żeglugowych w dzisiejszym raporcie.

RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

Rynek frachtowy

Sytuacja na rynku przewozów masowych jest również dynamiczna. Baltic Dry Index (dla przyp.: indeks towarowy, wskazujący na sytuację przewozową w sektorach: Capesize, Panamax, Supramax) w dniu 28 września wynosił prawie 1,700 punktów. W kolejnych dniach wskaźnik nadal rósł, osiągając 

w szczytowym momencie ostatnich 3 tygodni, tj. w dniu 6 października nawet ponad  2,100 punktów.  W kolejnych dniach był już spadek. I tak w dniu 13 października BDI obniżył się w porównaniu do dnia poprzedniego o 75 punktów i osiągnął poziom 1,732 punktów. Kolejne dni, to kontynuacja regresu tego wskaźnika. Na koniec tygodnia 42 wyniósł on już 1,477 punktów.

W sektorze Capesize w tygodniu 41 odnotowywano dobre wyniki frachtowe. Jednakże kolejny tydzień odznaczył się już mocnymi spadkami w osiąganych stawkach frachtowych i czarterowych. Najmocniej takim trendem został dotknięty rynek basenu atlantyckiego. Jednakże spadki zostały też odnotowane na intensywnie eksploatowanej przez ten tonaż szlakach Brazylia – Chiny. 

Również w ogólnym ujęciu sektor Panamax na początku zyskał w tygodniu 41. To za sprawą solidnej podaży ładunków minerałów i zbóż z rejonu Morza Bałtyckiego i wschodniego wybrzeża USA.  Słabiej na tym tle wyglądał rynek chiński, gdzie trwał okres urlopowy. W kolejnym tygodniu sektor Panamax był pod silną presją obniżania stawek na nowe zafrachtowania. Jedynie w rejonie północnej Azji rynki zafrachtowań były w miarę dla tego typu jednostek stabilne. 

W tygodniach 40 i 41 sektor Ultramax / Supramax reprezentował bardzo słabe wyniki dla osiąganych stawek frachtowych i czarterowych, co obserwowane było głównie na rynku chińskim. Nieco lepiej sytuacja wyglądała na rynku atlantyckim. Podobnie jak w innych sektorach w kolejnym tygodniu numer 42 odnotowywano spadki.

Praktycznie w całym okresie ostatnich trzech tygodni w sektorze Handysize pierwszy raz od września obserwowano powszechne spadki stawek frachtowych i czarterowych. Pewne odbicie zaobserwowano na rynku w połowie tego tygodnia. Stabilne stawki frachtowe zapewniane były 

w ostatnich dniach na rynku Europy kontynentalnej.

Według analityków rynku kolejne tygodnie ukażą jak rynek frachtowy będzie wyglądał w ostatnim kwartale roku.

Rynek tonażowy

W tygodniu 40 doszło do aż 13 transakcji kupna – zakupu statków masowych o łącznej wartości około 170 milionów USD. W kolejnym tygodniu numer 41 ilość transakcji była na podobnym poziomie 

i objęła 11 statków. Tym razem łączna wartość transakcji osiągnęła 135,9 miliona USD.

  

RYNEK OFFSHORE ENERGY

Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

Dalszy poziom konsumpcji ropy naftowej, tj. w czwartym kwartale roku w Chinach pozostaje dużą niewiadomą. Ceny ropy w ostatnich trzech tygodniach wahały się. Informacja o zarażeniu się prezydenta USA Donalda Trumpa koronawirusem spowodowały nagłe spadki cen ropy. Najwyższy spadek został odnotowany w dniu ogłoszenia tej informacji, tj. 2 października, kiedy cena baryłki ropy wyniosła poniżej 40 USD. W kolejnych dniach cena podniosła się do około 43 dolarów amerykańskich w dniu 8 października. Później był jeszcze po drodze kolejny spadek 12 października, kiedy to cena wynosiła  nieco poniżej 42 USD. Ostatecznie na koniec tygodnia 42 w piątek 16 października ceny ropy na rynkach wynosiły odpowiednio: w przypadku Brent 43,16 USD, natomiast w przypadku WTI 40,67 USD za baryłkę.  

Zapatrywania na przyszłość wykorzystania ropy naftowej są coraz bardziej dla tej branży pesymistyczne. Takie tendencje odczuwają już bardzo mocno kraje, które na wydobyciu i handlu ropą naftową zbudowały swoją siłę, tj. kraje arabskie, Rosja, ale również i Norwegia. 

Jak poinformował jeden z potentatów branży wydobywczej – Shell, planuje się w tej organizacji redukcję nawet do 9 tysięcy miejsc pracy w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji. Firma prowadzi też transformację swojej działalności w kierunku rozwoju swojej oferty innych wyrobów chemicznych i biopaliw a także nowatorskich niskoemisyjnych produktów.

W międzyczasie polska Grupa Lotos przekazała informacje na temat rozpoczęcia rekonstrukcji kolejnego odwiertu na złożu B3. Prace na Bałtyku prowadzone są za pomocą platformy „Petro Giant”, należącej do spółki córki, tj. Lotosu Petrobaltic. 

Morska energia wiatrowa

W międzyczasie obserwuje się znaczącą tendencję inwestowania miliardów dolarów podmiotów związanych z rynkiem ropy naftowej w rynek energii odnawialnej, w tym przede wszystkim energię wiatrową. 

Przykładem na znaczące inwestycje w morską energię odnawialną jest zabezpieczenie kontraktu singapurskiej firmy Keppel Offshore & Marine na projekt tzw. platformy HVDC dla sektora morskich farm wiatrowych w Niemczech wspólnie w konsorcjum z Aibel. Kontrakt dotyczy stacji transformatorowej, przekazującej prąd z morskich farm wiatrowych do infrastruktury lądowej. Dodatkowo w ramach tego kontraktu zostanie też wybudowana stacja lądowa w postaci przekaźnika. Międzynarodowe media wskazywały wartość kontraktu na około 375 milionów euro.

Na naszym lokalnym podwórku doszło tymczasem w dniu 30 września podczas trwającej w Szczecinie konferencji „Pomeranian Offshore Wind Conference” do podpisania tzw. „Deklaracji Bałtyckiej 

na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej”  pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

z regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki tej deklaracji ma nastąpić okres ścisłej lokalnej, ale międzynarodowej współpracy na rzecz przyspieszenia rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Szerzej o tym wydarzeniu pisaliśmy w artykule:

https://www.gospodarkamorska.pl/podpisanie-deklaracji-baltyckiej-juz-30-wrzesnia-w-szczecinie-53604

Rynek statków wsparcia (Offshore Support Vessels - OSV)

Kontrakty

Niderlandzka firma Kotug  podpisała długoterminowy kontrakt podpisany ze spółką Esso Exploration z grupy ExxonMobil w projekcie wsparcia tankowców podczas załadunku ropy naftowej z pływającej jednostki produkcji, załadunku i wyładunku, czyli tzw. FPSO (ang. Floating Production, Storage and Offloading) na złożu Liza w Gujanie. Projekt ten pomimo kryzysu ma być nadal rozwijany. Na tej podstawie zakupiona została wybudowana w 2015 roku jednostka AHTS „BB Power” przemianowana na „SD Power”. Jednostka jest wyposażona w system dynamicznego pozycjonowania DP-2. Projekt zagospodarowania złoża Liza mieści się w szerszym programie o nazwie Stabroek Block. ExxonMobil odkrył bowiem olbrzymie złoża ropy naftowej i gazu w Gujanie. Stąd do projektu zagospodarowań wielu złóż z tego rejonu pozyskano partnerów w postaci Hess Exploration i China National Offshore Oil Corp. Do 2026 roku grupa ta planuje postawienie tam co najmniej 5 jednostek FPSO. Stąd też również inny armator, działający na rynku offshore energy - Edison Chouest Offshore zabezpieczył kontrakt asystowania jednostkom FPSO w tym projekcie. W związku z tym planuje się budowę co najmniej dwóch jednostek OSV. Zaprojektowane w grupie Damen jednostki miałyby być  wybudowane w amerykańskiej stoczni Edison Chouest.

Rynek tonażowy

Ciekawą na rynku informacją było to, że na próby morskie udał się PSV „Coey Viking” budowany przez gdańską „Remontowa Shipbuilding” SA. Wcześniej jednostka nie odczekała się odbioru przez pierwotnego zamawiającego. Jednakże stoczni udało się znaleźć nowego odbiorcę i dokończono jej budowę. W trakcie prac wykończeniowych jest również druga jednostka tego typu. Zdanie statku PSV w dobie mocnego kryzysu będzie ewenementem na skalę światową, ponieważ na rynku na tego typu jednostki do obsługi platform wiertniczych nie ma obecnie dużego zainteresowania.

W tygodniu 40 odnotowano 4 transakcje kupna – sprzedaży jednostki OSV. Kwota wszystkich transakcji opiewała na kwotę 8,2 miliona USD. Natomiast w tygodniu 41 ilość transakcji była jak na owe czasy spektakularna i objęła aż 13 statków wsparcia branży offshore. Wartość transakcji wyniosła około 85 milionów USD.

RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW

Rynek frachtowy

Ilość dostępnej do przewozu ropy naftowej i jej produktów kurczy się. W związku z tym kondycja rynków frachtowych dla tankowców nadal pogarszała się. Nie było też widać optymizmu wśród armatorów tankowców. Zapotrzebowanie na tonaż tankowców, przewożących surową ropę było bardzo słabe. Jednocześnie wzrastała dostępność pływających magazynów ropy. 

Na rynku frachtowym przewozów produktów ropopochodnych jak na przykład paliwa było 

w globalnym ujęciu w ostatnich tygodniach nieco lepiej. Było to głównie zasługą dobrych warunków rynkowych panujących w basenie Morza Śródziemnego.

Do zagmatwanej i ciężkiej sytuacji dokładały się dodatkowe problemy związane między innymi 

z huraganami na Zatoce Meksykańskiej (huragan Delta) oraz strajkiem pracowników branży olejarskiej w Norwegii.

Należy spodziewać się dalszych turbulencji na tym rynku frachtowym z możliwymi lekkimi odbiciami stawek w ostatnim kwartale roku z bardzo mglistą perspektywą dla rynku w nowym roku. 

Rynek tonażowy

Rynek kupna – sprzedaży używanych tankowców, tzw. „secondhand’ów” jest nadal całkiem aktywny. 

W tygodniu 40 doszło do sprzedaży 6 tankowców. Wartość transakcyjna osiągnęła około 136,5 miliona USD.  W następnym tygodniu numer 41 ilość transakcji była podobna i wyniosła 7 jednostek. Łączna suma transakcji była jednak zdecydowanie większa i wyniosła aż 264,5 miliona USD.  

Radosław Marciniak

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.