• <

Raport UE przewiduje odporność floty rybackiej na pandemię COVID-19

07.01.2021 12:36 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Raport UE przewiduje odporność floty rybackiej na pandemię COVID-19
Raport UE przewiduje odporność floty rybackiej na pandemię COVID-19 - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Z rocznego sprawozdania gospodarczego z 2020 r., dotyczącego floty rybackiej UE, wynika, że w 2020 r. flota pozostała ogólnie rentowna, pomimo wpływu COVID-19 na rynki rybne. Bardziej zrównoważone rybołówstwo i niższe koszty paliwa pomogły złagodzić społeczno-gospodarcze skutki pandemii.

Europejski Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijus Sinkevičius skomentował: „Ten raport pokazuje, że zrównoważony rozwój się opłaca. Również w czasach kryzysu nasze floty rybackie muszą podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju. Buduje to odporność i przyspiesza ożywienie gospodarcze”.

W 2018 r. flota UE odnotowała zysk netto w wysokości 800 mln euro. Utrzymujące się dobre wyniki były rezultatem wyższej średniej ceny ryb, niskich cen paliwa oraz poprawy stanu niektórych ważnych stad. Trend ten utrzymał się w 2019 roku.

Jednocześnie raport pokazuje różnice w wynikach w różnych kategoriach flot i regionach połowowych. Segmenty floty wielkoskalowej i dalekomorskiej odnotowały lepsze wyniki ekonomiczne niż segmenty floty przybrzeżnej na małą skalę. Ponadto, segmenty floty działające na północno-wschodnim Atlantyku, gdzie większość łowionych stad jest zarządzanych na zrównoważonym poziomie, odnotowały wyższe wyniki gospodarcze niż segmenty floty działające na Morzu Śródziemnym, gdzie liczne stada nadal borykają się z problemami przełowienia lub nadmiernej eksploatacji.

Jednak wybuch epidemii COVID-19 w 2020 r. przerwał pozytywne trendy. Prognozy sugerują, że w 2020 r. wyniki gospodarcze flot UE uległy pogorszeniu ze względu na skutki pandemii COVID-19 i wynikający z nich spadek popytu i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Prognozy wskazują na spadek o 17% wartości gruntów, 19% zatrudnienia i 29% zysków netto w porównaniu do 2019 r.

Raport zawiera kompleksowy przegląd najnowszych dostępnych informacji na temat struktury i wyników gospodarczych flot rybackich państw członkowskich UE. Obejmuje lata 2008–2020 i zawiera informacje o zdolności połowowej floty UE, nakładzie, zatrudnieniu, wyładunkach, dochodach i kosztach. Ostatni rok przekazywania danych przez państwa członkowskie to 2018 r., ze wstępnymi danymi za 2019 r. W związku z tym przedstawione obecnie szacunki wyników na lata 2019 i 2020 są jedynie projekcjami i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako prognozy.

Pzewidywania wskazują, że pomimo wpływu COVID-19, flota UE zakończy rok 2020 z rozsądnym poziomem rentowności. Wskazuje to na dużą odporność floty UE, która jest wynikiem starań podjętych przez sektor w poprzednich latach w celu osiągnięcia maksymalnego odłowu w zakresie zrównoważonego rozwoju (MSY), określonego we wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb) w połączeniu z niskimi cenami paliwa. Ponadto raport pokazuje, że wyniki gospodarcze i wynagrodzenia rybaków w UE poprawiają się, gdy floty polegają na stadach zarządzanych w sposób zrównoważony.

Roczne sprawozdania gospodarcze dotyczące floty rybackiej UE zawierają przegląd struktury i wyników gospodarczych 22 flot rybackich przybrzeżnych państw członkowskich UE. Są one wynikiem wspólnej pracy ekspertów ekonomicznych z Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego Rybołówstwa (STECF) oraz Komisji Europejskiej.

The 2020 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet

Źródło: European Comission

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.