• <
BOTA_2023

Promocja żeglarstwa wśród środowisk polonijnych - list intencyjny

jb

27.01.2023 21:26 Źródło: AMW
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Promocja żeglarstwa wśród środowisk polonijnych - list intencyjny

Partnerzy portalu

Promocja żeglarstwa wśród środowisk polonijnych - list intencyjny - GospodarkaMorska.pl
Fot. SWP, K.Miłosz /AMW

24 stycznia br. w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej  miało miejsce podpisanie listu intencyjnego – deklaracji pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Pomorskim Związkiem Żeglarskim, a  Akademią Marynarki Wojennej w zakresie współpracy środowisk polonijnych i społeczności akademickiej w obszarze promocji i rozwoju żeglarstwa.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Pomorski Związek Żeglarski i Akademia Marynarki Wojennej deklarują współdziałanie na rzecz projektu Polonijnej Akademii Żeglarskiej, której celem będzie promocja i rozwój żeglarstwa wśród środowisk polonijnych, edukacja żeglarska w szczególności wśród młodzieży polonijnej, rozwój Światowych Polonijnych Mistrzostw w Żeglarstwie im. inżyniera Tadeusza Wendy, promocja wśród młodzieży polonijnej kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Gospodarka Morska
Fot. SWP, K.Miłosz /AMW


List podpisali w imieniu stron: Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Leopold Naskręt. W uroczystości uczestniczyli kmdr por. rez. Dariusz Sapiejka - Dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego AMW, Tomasz Różniak - Sekretarz Generalny "Wspólnoty Polskiej", Maciej Cybulski - Przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz gość szczególny - Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, który przebywa w Polsce na zaproszenie SWP.

Podczas spotkania przedstawiono działania Polonii Amerykańskiej, projekty żeglarskie skierowane do środowisk polonijnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jednym z punktów było omówienie dalszych możliwości edukacyjnych i działań promocyjnych Akademii Marynarki Wojennej wśród młodzieży polonijnej. Ponadto Rektor-Komendant AMW przedstawił kolejne projekty, w tym budowę mariny AMW w Gdyni Babich-Dołach, która stworzy szczególne warunki szkoleniowe oraz wskaże nowe kursy na szerokie wody w rozwoju żeglarstwa.

Dziękujemy za wysłane grafiki.