• <
smartre_2023

Marynarka Wojenna uczciła 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

24.01.2023 12:53 Źródło: Służby Prasowe MW
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Marynarka Wojenna uczciła 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Partnerzy portalu

Marynarka Wojenna uczciła 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe 3. FO

W odświętnej atmosferze, z udziałem wojskowej kadry dowódczej, władz samorządowych i środowisk patriotycznych, odbyły się obchody upamiętniające zryw niepodległościowy, który rozpoczął się w styczniu 1863 roku i trwał kilkanaście miesięcy.

Obchodzonej rocznicy w Garnizonie Gdynia towarzyszyły uroczysta zbiórka pododdziałów, apel pamięci i salwa honorowa. Mowę z tej okazji wygłosił dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec. W intencji powstańców w gdyńskim kościele garnizonowym odprawiono mszę i odsłonięto tablice pamiątkowe. Oprawę wydarzenia zapewniły Kompania Reprezentacyjna MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW.

Gospodarka Morska
Służby Prasowe 3. FO
Gospodarka Morska
Służby Prasowe 3. FO

Dzień wcześniej obchody, połączone ze składaniem wiązanek kwiatów i modlitwą, odbyły się także przy grobie ks. Antoniego Muchowskiego, powstańca styczniowego i syberyjskiego zesłańca, a potem także proboszcza oksywskiego w latach 1892-1915. Rocznicowy apel miał także miejsce na terenie Portu Wojennego Gdynia z udziałem kadry dowódczej jednostek 3. FO.

Gospodarka Morska
Służby Prasowe 3. FO

Powstanie styczniowe było drugim, po powstaniu listopadowym, największym zrywem w okresie zaborów, gdy Polska przez 123 lata nie istniała na mapie świata. Zaborcy próbowali kontrolować, a w najgorszym razie wyrugować zarówno polską tożsamość, jak i kulturę i język. W efekcie dochodziło do szeregu wystąpień, kończących się z reguły tragicznie dla spiskowców, co sprzyjało nasileniu represji, w tym i emigracji inteligencji oraz powstańców za granicę. Wiele tysięcy uczestników zrywów oraz osób zaangażowanych w działalność niepodległościową zesłano na Syberię, skąd wielu już nigdy nie wróciło.

Powstanie styczniowe miało swój drobny, morski akcent. Pomimo trudnej sytuacji powstańców utworzony Rząd Narodowy dążył do ujednolicenia swoich struktur, choćby w zakresie projektów reorganizacji oddziałów powstańczych, stworzenia prawdziwych struktur władz, a także usankcjonowania. W związku z faktem, że powstanie miało też miejsce na terenach obecnych Ukrainy, Białorusi i Litwy. Pojawiła się koncepcja utworzenia w przyszłości floty, stanowiącej o aspiracji posiadania przez państwo dostępu do morza. Z tej okazji powstał także projekt bandery wojennej, a utworzona na jego podstawie rekonstrukcja znajduje się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Gospodarka Morska
Muzeum Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.