• <

Szef Wód Polskich pisze do PIP ws. problemów z wypłatą trzynastek

pc

08.03.2018 18:42 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Szef Wód Polskich pisze do PIP ws. problemów z wypłatą trzynastek
Szef Wód Polskich pisze do PIP ws. problemów z wypłatą trzynastek - GospodarkaMorska.pl

Otrzymuję niepokojące sygnały od części pracowników o problemach dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. - napisał szef Wód Polskich do Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o byłych pracowników urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych, którzy przeszli do Wód Polskich.

"Pozwalam sobie poinformować, ze otrzymuję niepokojące sygnały od części pracowników o problemach dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. Do dnia sporządzenia tego pisma, pracownicy ci od dotychczasowego pracodawcy nie otrzymali informacji w sprawie wysokości i terminu wypłacenia im należnego za 2017 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Problem przedstawiłem w piśmie z 16 lutego 2018 r., które skierowałem do wszystkich marszałków województw. Niestety otrzymuję odpowiedzi bezpośrednio wskazujące na zamiar uchylenia się od obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. pracownikom, którzy nabyli do niego prawo u dotychczasowych pracodawców" - pisze prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca w piśmie, do którego dotarła PAP.

Pismo adresowane jest do Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Pracy.

Wnika z niego, że - według szefa Wód Polskich - zaniechanie wypłat trzynastek za 2017 rok dotyczy marszałków województw oraz starostów, których pracownicy wykonywali w ich imieniu zadania związane z gospodarką wodną, a od nowego roku stali się pracownikami Wód Polskich.

"Mając na uwadze fakt, że pracownicy urzędów marszałkowskich (...) oraz starostw powiatowych, którzy realizowali zadania marszałków województw oraz starostów określone w poprzednio obowiązującej ustawie Prawo wodne, byli przez cały 2017 rok pracownikami swoich ówczesnych pracodawców, nie ulega żadnych wątpliwości, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nabyli u tych pracodawców" - czytamy w piśmie.

Podkreślono, że trzynastki powinny być wypłacone do końca pierwszego kwartału 2018 roku.

Według szefa Wód Polskich obowiązek wypłaty przez marszałków województw oraz starostów dotychczasowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, którzy na podstawie nowych przepisów od 1 stycznia br. są teraz pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ma "charakter obiektywny i bezwzględny". Dodał, że dotychczasowi pracodawcy dysponują ponadto dokumentacją płacową oraz listami obecności pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie w 2017 roku.

Zgodnie z Prawem wodnym, od 1 stycznia, pracownicy m.in. urzędów marszałkowskich oraz starostw powiatowych, którzy realizowali w ich imieniu zadania związane z gospodarką wodną, od początku br. stali się pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownik nabywa prawo do takiego dodatkowego wynagrodzenia po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.