• <
urząd_morski_gdynia_2021

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć

PMK

11.12.2015 09:19 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć - GospodarkaMorska.pl

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja poświęcona unijnej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zorganizowało ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spotkanie otworzyli wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Peter Schenk.

Wiceminister Kwieciński zachęcał uczestników do pracy nad takimi inicjatywami, które będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych.- Fundusze europejskie na lata 2014-2020 to szansa dla podmiotów wdrażających strategię na pozyskanie środków na konkretne przedsięwzięcia – zaznaczył. Umowa Partnerstwa przewiduje różne możliwości wsparcia projektów wynikających ze strategii , np. preferencje w wyborze projektów czy dedykowane nabory wniosków.

Makroregion Morza Bałtyckiego ma też „swój” program unijny na lata 2014-2020 – „Region Morza Bałtyckiego”. Unia Europejska przeznaczyła na niego 264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tych środków korzystają członkowie wspólnoty - Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE - Norwegia, Białoruś i Rosja. Fundusze programu wspierają projekty dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.

Wiceminister zwrócił uwagę, że rozwój makroregionu Morza Bałtyckiego można finansować nie tylko z funduszy europejskich. - Unia dysponuje różnymi instrumentami wsparcia, np. Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych. Możliwe jest też wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego - powiedział Kwieciński.

Podczas spotkania dyskutowano także o dotychczasowych efektach wdrażania Strategii UE dla Morza Bałtyckiego, planach na przyszłość oraz o tym, jak informować o korzyściach płynących z realizacji strategii.

- Cieszę się, że dyskusja o strategii odbywa się w Polsce. Polski rząd docenia i będzie wspierał tę inicjatywę – podkreślił wiceminister Kwieciński.

Seminarium „Positive change in the Baltic Sea region. How far have we gone and why do we want to go on?”, którego inicjatorem i organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską oraz INTERACT, wpisuje się w harmonogram wydarzeń, związanych z objęciem przez Polskę od 1 lipca br. rocznego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Polska będzie kierować pracami Rady do czerwca 2016 r. W tym samym czasie nasz kraj będzie przewodniczyć pracom narodowych koordynatorów nad realizacją Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, narodowi koordynatorzy strategii oraz reprezentanci innych podmiotów zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, we wdrażanie zapisów dokumentu.

***

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) to pierwsza wewnątrzunijna strategia makroregionalna. Rada Europejska zatwierdziła ją w październiku 2009 r.

Istotą strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. Strategia stwarza możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących.

SUE RMB realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, a także fundusze pochodzące z budżetów narodowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.